Ny blogg om lärande i organisationer

Forskningssamverkan, kunskapsutveckling och lärande i organisationer – det är bara några exempel på frågor som engagerar forskarna Cecilia Bjursell och Annika Engström. I sin nystartade blogg "Collearn" vill de experimentera och utveckla idéer kring lärande i organisationer.

Bild: Cecilia Bjursell och Annika Engström

I mars 2016 startade forskarna Cecilia Bjursell och Annika Engström bloggen "Collearn – collaborate & learn". De arbetar båda två vid Jönköping University och är engagerade i olika samverkansprojekt. Cecilia har sin ämnesbakgrund i företagsekonomi och Annika i pedagogik. När de deltog i en kurs om ledarskap upptäckte de att de har många gemensamma forskningsintressen.

För oss är bloggen framför allt en arena där vi på ett kreativt sätt kan experimentera och utveckla idéer kring lärande i organisationer. Här kan vi formulera frågor, problematisera och komma med påståenden för att se vilket bemötande det får, berättar de.

Som forskare utgår de från synsättet att erfarenhetsutveckling och kunskapsutveckling ger det bästa resultatet när det sker i nära relation till ett vardagligt problem. Arbetssättet blir då att observera, analysera, anpassa, utveckla och tillämpa kunskaper.

Det här ser vi som grunden för ett livslångt lärande!

Med den nya bloggen hoppas de båda forskarna bland annat att kunna förmedla aktuell forskning inom sina intresseområden och öppna för dialog och samverkan mellan högskolan och det omgivande samhället.

Besök bloggen här.

2016-04-13