Encells uppsatstävling om livslångt lärande

Är du student och skriver uppsats på kandidat-, magister- eller masternivå? Då kan du vara med i Encells uppsatstävling där du har chans att vinna 10.000 kr.

Samhället står idag inför en kritisk situation då det gäller kunskapsnivåer och kompetensförsörjning. Detta är en nyckelfråga för landets fortsatta utveckling, tillväxt och därmed möjlighet att säkerställa välfärdssamhället. Förmågan att hela tiden fortsätta utvecklas och lära sig är centralt för både individens och samhällets tillväxt. För att stimulera intresset för olika aspekter av det livslånga lärandet har Encell inrättat en uppsatstävling där de två bästa uppsatserna belönas. Syftet med priset är att uppmuntra till studier som genom sina resultat ska bidra till en positiv samhällsutveckling. Priset vänder sig till studenter på svenska universitet och högskolor och gäller kandidat-, magister- och masteruppsatser som blivit färdigställda under höstterminen 2015 samt vårterminen 2016.

För femte året i rad anordnar Encell en uppsatstävling för studenter på temat livslångt lärande. Missa inte chansen att vara med i tävlingen där de två bästa uppsatserna belönas med ett stipendium à 10 000 kr vardera.

Uppsatsen kan behandla valfritt område som stödjer olika aspekter av vuxnas och livslångt lärande och ska vara skriven på kandidat-, magister- eller masternivå. För att delta i tävlingen ska bidraget skickas in senast den 30 juni 2016.

Läs mer om tävlingen här.

2016-04-14