Folkbildningen och flyktingsituationen i fokus på årets Mimerkonferens

Hur utvecklar vi ny kunskap om folkbildningens betydelse för nyanländas inkludering i samhället? Och vilka kunskapsbehov finns bland aktiva folkbildare? Det kommer att diskuteras på årets Mimerkonferens.

Mimer är ett nationellt program för folkbildningsforskning, som inrättades 1990 vid Linköpings universitet. Mimer har bland annat i uppdrag att stödja folkbildningsforskning och att uppmuntra utbyten mellan forskare och folkbildare.

En del i detta arbete är Mimers årligt återkommande forskarkonferens, som riktar sig till både forskare och forskningsintresserade praktiker. I år kommer konferensen särskilt att uppmärksamma den samtida flyktingsituationen – vilka utmaningar innebär den egentligen för folkbildningen? I programmet deltar såväl forskare som praktiker och myndighetsrepresentanter.

Årets konferens arrangeras i samarbete med Institutionen för Urbana Studier vid Malmö högskola och Region Skåne den 8-9 november och kommer att äga rum på Malmö högskola.


2016-05-10