Hon ska samordna Jönköping Universitys arbete med nyanlända

Hur kan högskolan bidra i arbetet med integration och nyanlända? Det är frågan som Margareta Casservik, nytillsatt samordnare vid Jönköping University, kommer att arbeta med under året.

I Europa är miljontals människor på flykt från krig och misär i sina hemländer. Man talar om en flyktingkris och behovet av hjälp från olika delar av samhället är stort. I början av året tillträdde Margareta Casservik en nyinrättad tjänst med syfte att samordna det arbete som Jönköping University kan bidra med.

Rollen som samordnare innebär att jag koordinerar hela högskolans arbete med nyanlända. Vad gör de olika fackhögskolorna i arbetet med integration? Och hur kan högskolan möta upp de behov av validering av formell och reell kompetens som finns hos nyanlända akademiker? berättar Margareta.

Andra frågor som Margareta arbetar med är vilken typ av kompetensutveckling de nyanlända behöver men också vilken typ av utbildning de, som arbetar med mottagandet och integrationen på arbetsplatser runt om i samhället, behöver.

Jag har också ambitionen att involvera studenterna på olika sätt, berättar Margareta.

En av de största utmaningarna som Margareta ser i det kommande arbetet är att kunna validera den kompetens som de nyanlända har med sig.

Eftersom många saknar papper på utbildning och arbetslivserfarenhet gäller det att hitta sätt att säkerställa kompetensen på andra sätt, förklarar Margareta.

En annan utmaning, som hon lyfter fram, är att hitta resurser i form av lärare och annan personal för arbetet. Jönköping University har, liksom andra lärosäten, fått medel för att jobba med validering.

Detta kommer givetvis att underlätta i arbetet för oss.

På frågan om vad Jönköping University främst kan bidra med i detta arbete betonar Margareta högskolans många program med yrkesutbildningar och den höga kompetensen bland högskolans lärare.

Vi är dessutom en liten högskola med korta beslutsvägar som kan snabba på processerna, förklarar hon.

Ett konkret exempel på vad som gjorts hittills är att Högskolan för lärande och kommunikation gjort en utökning av sina fristående kurser, så att de riktas mer mot migration och svenska språket. Ett annat exempel är att Hälsohögskolan undersöker möjligheten att kunna inventera nyanländas akademiska kompetens.

Margareta Casservik, samordnare vid Jönköping University
2016-05-10