IQ och intelligens Vad är "begåvning" egentligen?

Vad är det egentligen man menar när man säger att någon är intelligent eller begåvad? Encells medarbetare Roland S Persson reder ut begreppen i en artikel i DN.

Den 23 maj publicerade DN en artikel om IQ och intelligens. I artikeln intervjuas Encells medarbetare Roland S Persson, som är professor i pedagogisk psykologi och expert på området särbegåvning.

Något som artikeln tar upp är att det idag råder en viss förvirring i användningen av begrepp som intelligens, begåvning och särbegåvning. DN tog därför kontakt med Roland S Persson för att reda ut hur man inom forskningen förhåller sig till dessa begrepp.

Att låtsas som om alla barn är begåvade är vetenskapligt felaktigt. Om man säger att "alla är begåvade på sitt sätt" så har ordet blivit urvattnat, förklarar han i artikeln.

I artikeln berättar Roland S Persson även att intelligens bäst kan förklaras som ”förmågan att antingen anpassa sig till en viss livsmiljö eller att anpassa livsmiljön optimalt för sig själv”. Han menar också att man måste förstå intelligens ur ett evolutionärt perspektiv.

Läs hela artikeln med Roland S Persson här.

2016-06-03