Kvinnors entreprenörskap för en levande landsbygd?

Professor Helene Ahl har tillsammans med forskare från Linköpings universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet och Stockholms universitet beviljats fem miljoner kronor från Kampradstiftelsen till ett forskningsprojekt om kvinnors entreprenörskap på landsbygden.

Det finns idag uttalade förhoppningar om att entreprenörskap ska bidra till landsbygdens utveckling, men det talas tyst om att detta entreprenörskap ofta är kvinnors. Det görs dessutom väldigt lite för att stimulera kvinnors entreprenörskap på landsbygden och det är också oklart vilken omfattning, inriktning, lönsamhet eller utvecklingspotential detta entreprenörskap har. Det saknas med andra ord mycket kunskap på detta område – något som professor Helene Ahl och hennes forskarkollegor vill ändra på.

För det första kommer forskningsprojektet att ge grundläggande kunskap om kvinnors företagande på landsbygden: omfattning, villkor och utvecklingsmöjligheter. För det andra kommer projektet att ge kunskap om och en metod för hur man konkret kan utveckla kvinnors företagande på landsbygden, säger Helene.

Projektet är en fristående fortsättning på samarbetet inom forskningsprojektet EMBLA om genusperspektiv på entreprenörskap och tillväxt. Studien om kvinnors entreprenörskap på landsbygden kommer att pågå 2017-2019.

Personer som deltar i projektet:

  • Helene Ahl, professor i företagsekonomi med inriktning mot genus och lärande vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping är internationellt ledande forskare i fältet kvinnors företagande och forskningsledare vid Encell, Nationellt centrum för livslångt lärande.
  • Karin Berglund, docent i företagsekonomi vid Stockholms universitet, som forskar om entreprenörskap, genus, socialt och samhällsentreprenörskap. Berglund leder Stockholm School of Entrepreneurship.
  • Katarina Pettersson, docent i kulturgeografi vid Sveriges Lantbruksuniversitet bedriver policyrelevant forskning om landsbygdsutveckling, genus och entreprenörskap.
  • Malin Tillmar, professor i företagsekonomi vid Linköpings universitet bedriver forskning om organisering, entreprenörskap, och samhällsentreprenörskap i olika kontext, ofta med genusperspektiv. Tillmar är biträdande enhetschef för Helix.
  • Birgitta Sköld, doktor i företagsekonomi vid Linköpings universitet. Skölds avhandling var en kvantitativ analys av förändringen av kvinnors företagande i spåren av den offentliga sektorns omvandling.
2016-06-08