Framväxten av alternativa organisationsformer

Att nuvarande arbetslivsstruktur kräver omvandling känner de flesta till vid det här laget. Hur det ska gå till och vilka principer som ska styra är däremot inte klart. Utrymme för andlighet, symbolism och berättelser var temat för en workshop där nya former för organisering diskuterades.

Reinfeldt och Uddén Sonnegård är aktuella med en skrift som presenterar ett konceptuellt ramverk för en ny arbetslinje. Den regeringstillsatta analysgruppen för Arbete i framtiden har tidigare i år lämnat sin slutrapport. Alvesson och Spicer är några i raden av alla de akademiker som kritiserar arbetslivets fördummande strukturer och meningslöshet. De här personerna sätter fingret på ett uppenbart förändringsbehov – vi kan inte fortsätta som vi har gjort tidigare men vi har inga enkla, självklara alternativ.

På Organization Studies Workshop 2016 var temat "Spirituality, symbolism and storytelling". Många av presentationerna handlade om att utforska meningsskapande ramverk för att gå utöver de ekonomiska mått som har varit både mål och metod i den finansiella eran och där flexibilitet framför allt har handlat om underkastelse. Holitistiska perspektiv efterfrågades där individer går bortom jaget och den andliga dimensionen erkänns. Det här är extra viktigt om vi vill inkludera de kulturer och kontexter som inte återfinns i mittfåran i organisationsstudier.

Att eftersträva mänskliga vinster som ett alternativ till monetära vinster är ett sätt att komma närmare ett genuint meningsskapande i en organisation. En av huvudtalarna, Monika Kostera, Jagiellonian Univesity, Poland, gav exempel på hur innovativa och flexibla organisationer växer fram i Polen som en reaktion mot kapitalismens värderingar och arbetssätt. Dessa nya sätt att organisera kan likna de vi redan känner till, så som kooperativ, företag och civilsamhällesgrupperingar, men det som är kännetecknande för det nya är att de är hybrider genom att de kombinerar värden och praktiker som tidigare ansågs som motpoler.

Andlighet, symbolism och berättelser är inte något nytt men de kontrasterar mot den logik som har varit rådande under en period och kan därför vara ett sätt att lyfta fram meningsskapande dimensioner i en organisation. Det som är nytt är att dessa begrepp nu används i ett arbetsliv som har förändrats och i mötet mellan gamla idéer och nya praktiker händer det något. Det är här alternativa organisationsformer ser dagens ljus.

Om Organization Studies (OS)

Organization Studies (OS) Workshop är sedan 2005 en årligt återkommande mötesplats för att stimulera god forskning inom organisationsstudier. En utvald grupp forskare som skriver om aktuella och spännande ämnesområden erbjuds en plattform för både social och intellektuell stimulans. Sammankomsten är sponsrad av SAGE Publications och kopplad till ett specialnummer i tidskriften Organization Studies.

Läs mer om OS och EGOS här.

2016-06-09