Konferens lyfte fram mervärdet av att samverka

Att samverka skapar mervärde – men vilka utmaningar kan man stöta på och vilka metoder bör man använda? Det diskuterades under en konferens om deltagarbaserad aktionsforskning den 7-8 juni 2016 på Jönköping University.

I början av veckan samlades ett fyrtiotal forskare och praktiker från hela landet för att besöka konferensen "Mervärdet av samverkan och utmaningar i deltagarbaserad aktionsforskning". Konferensen anordnades av föreningarna SPARC och SIRA, vilka har som central uppgift att stärka, utveckla och utforska forskning som sker i samverkan med det omgivande samhället. Under årets gemensamma konferens ville de speciellt lyfta fram mervärdet i samverkan och presentera exempel på hur detta mervärde kan gestalta sig i olika sammanhang.

Det finns ett stort intresse för samverkan mellan lärosäten och omgivande samhälle just nu. Här är det viktigt att vi inte börjar från början, utan tar tillvara de kunskaper och erfarenheter som har utvecklats genom åren i tidigare samverkansprojekt. På den här konferensen träffades vi för att diskutera metodaspekten av samverkan, säger Cecilia Bjursell som suttit med i arbetsgruppen för konferensen.

Något annat som diskuterades flitigt under konferensen är de utmaningar och dilemman som deltagarbaserad aktionsforskning står inför.

Nästa nummer av Encells månadsbrev kommer att ha särskilt fokus på samverkan och då kommer även ett mer utförligt reportage från konferensen att publiceras.

2016-06-09