Att sprida kunskap är en viktig del i rollen som professor

Andreas Fejes är professor i vuxenpedagogik vid Linköpings universitet. Utöver att bedriva forskning, ser han samverkansuppdraget som en viktig del i rollen som professor. För att själv bidra till att sprida den kunskap som utvecklas inom akademin, driver han sedan februari 2016 en blogg.

Den 1 oktober 2012 blev Andreas Fejes blev den tredje personen att inneha Sveriges enda professur i vuxenpedagogik. Den 20 maj förra året höll han sin professorsinstallationsföreläsning om trender och tendenser inom vuxenpedagogiken. Som en del av sitt arbete med tredje uppgiften, det vill säga att dela med sig av den kunskap som utvecklas inom akademin, startade han i februari en blogg.

Jag bloggar framförallt om frågor som rör vuxenutbildning och folkbildning. De flesta inlägg är kortare populärvetenskapliga texter som redogör för aktuella forskningsartiklar och böcker, framförallt forskning som bedrivs i min egen forskningsmiljö i vuxenpedagogik och folkbildning vid Linköpings universitet, berättar han.

Men Andreas Fejes skriver även inlägg som är mer forskningspolitiska, där han betonar behovet av forskning om vuxnas lärande. Han menar att de forskningspolitiska frågorna också är viktiga att lyfta fram, inte minst med tanke på att vuxenutbildning och folkbildning ofta hamnar i skymundan i diskussioner om skola – både på lärarutbildningar, inom forskningssammanhang och i skolpraktiken.

Det talas om skola, skola, skola, samtidigt som vuxenutbildningen och folkbildningen engagerar ett stort antal elever, deltagare, lärare och ledare. Inte minst får dessa sammanhang en central roll i samband med de stora migrationsströmmar vi sett det sista året.

Men vem riktar sig då Andreas Fejes blogg till? Jo, han skriver för alla som är intresserade av vuxenutbildning och folkbildning och vill ta del av aktuella forskningsrön. Bland läsarna finns allt från lärare och skolledare till politiker och forskare.

Jag tror det är viktigt att alla vi som engagerar oss i frågor om vuxenutbildning och folkbildning försöker hitta flera olika kanaler där vi kan lyfta fram kunskap och tankar om dessa sammanhang, säger han.

Andreas Fejes betonar att han ser samverkansuppdraget som en central del i sin roll som professor och att den kunskap som utvecklas inom akademin måste kunna komma andra till del. Men han ser även en del hinder.

Tyvärr finansieras ju inte just denna typ av uppdrag, det vill säga lärosätena får inga direkta anslag från staten som gör att vi forskare och lärare får utrymme i våra tjänster att genomföra denna typ av arbete.

Trots avsaknaden av finansiering ser han dock bloggen som en "win-win-situation", där skrivprocessen blir en del i att ytterligare bearbeta och tänka kring de frågor som han intresserar sig för i sin forskning.

På frågan om vad han har för tips till andra forskare som funderar på att börja blogga blir svaret tydligt.

Ha inte för stora ambitioner, utan bestäm ett intervall och antal inlägg som känns genomförbart. Nyttja den kunskap du redan har, så blir det inte alltför stort merarbete. Det kan till exempel handla om att du i samband med att du läser en intressant artikel skriver ett kortare inlägg om just den artikeln.

Besök Andreas Fejes blogg här.

Bild: Andreas Fejes
2016-09-14