Fredrik Sandberg ny generalsekreterare för ESREA

Den 1 januari 2016 tillträdde Fredrik Sandberg som ny generalsekreterare för det europeiska forskningsnätverket ESREA, som har sitt sekretariat vid Linköpings universitet. I denna intervju berättar han om sitt uppdrag.

Berätta lite om din bakgrund!

Jag började studera pedagogik och sociologi på Lunds universitet. Efter avslutade studier arbetade jag som utvärderare och adjunkt i Lund, men doktorerade sedan på Linköpings universitet på en avhandling om validering av vårdbiträdens tidigare lärande. Jag var efter detta verksam som postdoktor och är idag tillsvidareanställd som lektor i Linköping. Under 2016 är jag dock främst verksam som lektor på Lunds universitet.

Vad innebär uppdraget som generalsekreterare för ESREA?

Det är ju ganska nytt för mig ännu då jag började 1 januari 2016, Framförallt innebär det att hantera det dagliga arbetet kring ESREA, exempelvis att sammanställa och skicka ut nyhetsbrev, bokföra, betala ut stipendier och hantera det praktiska kring ESREA:s styrelses aktiviteter. Medlemsfrågor hanteras i dag främst av en administratör på Linköpings universitet. Under hösten 2016 kommer vi dessutom att ha val till ny styrelse. Detta kommer då att uppta en del tid av mig som sekreterare.

Vad är det viktigaste i din roll som generalsekreterare tycker du?

Det viktigaste är att hålla ihop, samt informera om alla de aktiviteter som sker inom ramen för ESREA:s verksamhet. Forskarnätverken är i hög grad självgående, men deras konferenser och publikationer ska spridas genom olika kanaler. Just nu har den viktigaste uppgiften varit relaterad till ESREA:s Triennal Conference som gick av stapeln i september i Maynooth på Irland. Detta är ESREA:s största konferens, som sker vart tredje år. Här samlas alla nätverken och det finns möjlighet att utbyta tankar över de olika ämnesområden som ryms inom ESREA.

Vad är ESREA:s viktigaste uppgift?

Det är bestämt i stadgarna och handlar om att uppmuntra och stödja utvecklingen av högkvalitativ forskning om undervisning av vuxna i de europeiska länderna.

Vad arbetar du med när du inte koordinerar ESREA?

Jag är involverad i ett projekt om medborgarskap i vuxenutbildning och folkbildning. Utöver detta har jag tillsammans med kollegor i Linköping precis avslutat en utvärdering av Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande (NVL) på uppdrag av Nordiska Ministerrådet. Jag undervisar för tillfället främst i Lund på Personalvetarprogrammet.

Är det något annat du vill lägga till?

ESREA:s arbete är särskilt aktuellt i en tid då många flyr till Europa. Frågor om vuxnas utbildning och lärande spelar en stor, kanske avgörande, roll för att nyanlända ska kunna ta sig in på arbetsmarknaden och bygga upp ett nytt liv i Europa. Här kan ESREA särskilt bidra med forskning som på olika sätt ökar förståelsen för de utmaningar som samhället ställs inför och hur vuxenutbildningens olika kontexter kan bidra i detta sammanhang.

Besök ESREA:s hemsida här.

Bild: Fredrik Sandberg
2016-09-15