Vad innebär kreativitet inom vuxnas lärande för dig?

Det var en av många frågor som mötte deltagarna när dörrarna slogs upp till ESREA-konferensen 2016, där kreativitet och makt var nyckelord som stod i fokus.

Vart tredje år anordnar det internationella nätverket ESREA - European Society for Research on the Education of Adults sin största konferens om vuxnas lärande. Den 8-11 september 2016 var det återigen dags och denna gång var det Maynooth University på Irland som stod som värd för evenemanget. Omkring 200 nyfikna deltagare hade letat sig dit för att lyssna till föreläsare från hela Europa, och även andra delar av världen, och delta i workshops för att diskutera forskning kring vuxnas lärande. När konferensen anordnades år 2013 i Berlin var temat vuxenutbildningens roll i tider av förändring. I år riktade man blicken framåt och diskuterade makt och kreativitet i framtidens vuxenutbildning.

Försök igen, försök igen, misslyckas bättre

Konferensen inleddes av Mary Ryan, ställföreträdande prefekt vid Department of Adult and Community Education vid Maynooth University, som hälsade alla konferensdeltagare välkomna och presenterade några av konferensens huvudpersoner. Hon talade om betydelsen av att våga ta risker och att misslyckas och även om vikten av att skapa utrymme för dialog för lärande.

Try again, try again, fail better, inledde hon och citerade den irländske författaren Samuel Beckett.

Efter Mary Ryan gav Fergal Finnegan, en av arrangörerna bakom konferensen, några inledande kommentarer om konferensens teman: makt och kreativitet.

Makt är ett mycket aktuellt tema med tanke på hur det ser ut i världen idag, menade han.

Han talade också om att syftet med vuxenutbildning blir allt smalare och smalare – något som borde oroa alla inom området. Vuxenutbildning har exempelvis kommit att fokusera allt mer på anställningsbarhet, istället för att ha ett vidare syfte där även medborgarskap och personlig utveckling inkluderas. Därför blir det allt viktigare att diskutera kreativitet i samband med vuxnas lärande och vuxenutbildning.

ESREA firade 25 år

Något som gjorde årets konferens lite extra speciell var att ESREA firar 25 år i år. Två nyckelpersoner, Barry Hake och Kjell Rubensson, som båda var med och bildade ESREA hade därför bjudits in för att berätta om ESREA:s historia. Barry Hake inledde med att berätta om vilka frågor som ESREA en gång i tiden samlades runt.

ESREA skulle bedriva forskning för att förstå den rika mångfalden inom vuxenutbildning.

Han berättade också att de grundläggande strukturerna för ESREA togs fram 1991. ESREA skulle bland annat anordna konferenser, ge stöd till doktorander och stödja empirisk forskning inom vuxnas lärande.

ESREA har alltid fokuserat på att involvera unga forskare, betonade Barry Hake.

Kjell Rubensson berättade att det i princip inte fanns någon europeisk forskning om vuxenutbildning och vuxnas lärande innan ESREA startades. Däremot fanns det forskning på området i USA.

ESREA har kommit att bli den europeiska aktören på forskningsfältet.

"Läskunnighet handlar om mer än att förstå en text, det handlar om att förstå en värld."

Under den fyra dagar långa konferensen fick deltagarna möjlighet att lyssna till tre huvudtalare, som på olika sätt diskuterade konferensens teman. Professor John Field var först ut och höll en presentation om makt och vuxnas lärande i en föränderlig värld. Han pratade om en socioekonomisk polarisering och det förändrade vuxenutbildningslandskapet.

Legitimerar utbildning indelningen av människor I "förlorare" och "vinnare"? frågade han sig under presentationen.

Konferensens andra huvudtalare var professor Antonia Darder, som höll en föreläsning om "Paulo Freire and the politics of literacy". I sin presentation lyfte hon fram ett emancipatoriskt perspektiv på läs- och skrivkunnighet utifrån Freires idéer och talade även om vuxenutbildningens frigörande potential.

Läs- och skrivkunnighet handlar om så mycket mer än att bara kunna läsa och skriva. Det handlar om att kunna förstå världen, betonade hon.

Bild: Professor Antonia Darder

Den tredje huvudtalaren under konferensen var professor Lene Tanggaard. Under sin föreläsning "On the edge of creativity – what’s in it for adult education?" tog hon upp aktuell forskning om kreativitet och kopplade den till de utmaningar vuxenutbildningen står inför. En fråga handlade om hur vuxenutbildning påverkas av och kan organiseras för att möta arbetslivets krav på kreativa medarbetare.

Kreativitet är en kollektiv strävan, konstaterade hon.

Utöver huvudpresentationerna kunde deltagarna även besöka ett flertal workshops. Några av temaspåren var "Stories, dialogue and identities", "Professionals, career formation and pathways" och "Technology, work and learning". På det sistnämnda spåret deltog Encells centrumledare Cecilia Bjursell, som presenterade en autoetnografisk studie om hur det är att delta i en onlinekurs som vuxenstuderande. Hon tog upp aspekter som tid och flexibilitet i lärandet och lyfte också frågan om det finns andra sätt att organisera onlineutbildning på.

Vad är det som är nytt – förutom tekniken? avslutade hon.

I linje med temat kreativitet bjöd ESREA-konferensen 2016 dessutom på en rad kreativa och kulturella inslag. Bland annat kunde deltagarna dela med sig av tankar och idéer på en graffittivägg, titta på en konstutställning från Kilkenny Collective for Arts Talent och besöka en annorlunda teaterföreställning i parkerade bilar där skådespelare från Kildare Youth Theatre bjöd på en gripande upplevelse.

Om ESREA

ESREA, European Society for Research on the Education of Adults, är ett internationellt nätverk som arbetar med att främja och sprida forskning om vuxenutbildning och vuxnas lärande. Sekretariatet för ESREA finns vid Linköpings universitet och generalsekreterare för ESREA är Fredrik Sandberg.

I år firar ESREA 25 år, något som uppmärksammades under konferensen “Imagining diverse futures for adult education: questions of power and resources of creativity” den 8-11 september 2016 vid Maynooth University på Irland.

2016-09-15