Intervju med Amanda Norder och Catarina Drott

I denna intervju får ni träffa Amanda Norder och Catarina Drott, som skrivit ett av de vinnande bidragen i Encells uppsatstävling 2015. I sin uppsats "Knowledge and networks – A field study" har de analyserat nätverksstrukturer och hur de påverkar kunskapsförmedling och kunskapsutveckling.

Varför valde ni att skriva om ert ämne?

Under en tio veckors fältstudie i Colombia analyserade vi ett SIDA-finansierat kapacitetsbyggnadsprogram, som ämnar att utbilda inflytelserika aktörer i Colombia om UN-resolutionen 1325. Vi skrev om nätverket och kunskapsspridandet som följer en sådan insats, då vi var intresserade av att undersöka hållbarheten i sådana insatser. Då vi hade erfarenheter av välgörenhetsinsatser sedan tidigare, och därmed visste hur svårt det kan vara att nå långsiktiga förbättringar, var det mycket intressant att studera och bevittna denna insats inverkan.

Vem tycker ni borde läsa er uppsats?

Vi tycker att alla som jobbar med utbildning i mångkulturella miljöer bör läsa vår uppsats. För att inte nämna organisationer och personer som arbetar med (eller vill börja arbeta med) kapacitetsbyggnad i utvecklingsländer, såklart. Vår uppsats understryker vikten av sociala nätverk i sådana insatser och ämnar att öka förståelse i hur människors interaktioner kan påverka utbildningsprogram.

Finns det några viktiga lärdomar som ni gjort utöver det som står i uppsatsen som kan vara intressanta för andra?

Då vi skrev vår uppsats i Colombia fick vi en djupare förståelse för den latinamerikanska kulturen. Colombia var ett mycket intressant land, vi blev otroligt väl mottagna och landet förtjänar verkligen inte sitt dåliga rykte. Vi lärde oss även om hur viktigt det är att ta hänsyn till olika kulturella aspekter när man utformar ett utbildningsprogram. Allt från hur man bygger upp förhoppningar till hur man jobbar med gruppdynamik. Till och med vilken mat man serverar påverkar utbildningen enormt. Det är även otroligt viktigt att tänka på att skapa tillit, acceptans, samt att förebygga fördomar. Vi fick oss en och en annan tankeställare om hur vi tar våra värderingar för givet trots att de ibland inte alls passar in i andra kulturer.

Vilket är ert tips till andra studenter som ska skriva sin uppsats?

Sätt igång så tidigt som möjligt och lägg i högsta växeln från första början. Det kan låta klyschigt, men saker och ting tar mer tid än planerat och det är lätt att få panik när slutet närmar sig. Välj även ett ämne som ni finner av personligt intresse. Vi började till exempel att undersöka potentiella uppsatsämnen redan ett år i förväg, vilket vi tror är en av anledningarna till vår framgång, samt att vi blev tilldelade SIDA:s Minor Field Study. Vi kan även varmt rekommendera att söka till det! Men viktigast av allt är givetvis att ha kul! Se det som en fantastisk möjlighet att få "grotta ned sig" i ett intressant ämne.

Vad har hänt sedan ni blev klara med uppsatsen?

Amanda fortsätter sina studier med en "M.Sc in International Business & CEMS MIM" på Handelshögskolan i Stockholm. Catarina har börjat jobba för Leksell Social Ventures, ett investeringsbolag som stödjer samhällsentreprenörskap och social innovation i Sverige. Hon är projektledare och investeringsanalytiker för alla projekt som berör integration.

Kommer ni att arbeta vidare på samma område i framtiden?

Catarina jobbar i dagsläget med något som berör ämnet, då Leksell Social Ventures investerar i ekonomiskt hållbara och samhällsnyttiga projekt och modeller. Kort och gott modeller som kan förbättra Sverige. Amanda har också ett starkt intresse för att jobba med utvecklingsfrågor i framtiden. Hur detta kommer att te sig hoppas hon kommer klargöras under de kommande studieåren.

Är det något mer ni vill tillägga?

Än en gång, ett stort tack till Encell! Vi hoppas att ni kommer att fortsätta med denna typ av tävlingar. Det var extra kul och motiverande att ha denna tävling i åtanke när vi skrev vår uppsats. Vi la ner oerhört mycket tid och hjärta i uppsatsen och tycker det är oerhört roligt att bli belönad på detta vis, samt att få sprida både vår studie och våra erfarenheter vidare.
All in all, vad ni än skriver om, våga tro på ert ämne och ha kul!

Här kan du ladda ner och läsa Amandas och Catarinas uppsats:

Knowledge and networks – A field study (pdf, 888 kB)

2016-10-05