Intervju med Helena Colliander

I denna intervju får ni träffa Helena Colliander, som skrivit ett av de vinnande bidragen i Encells uppsatstävling: “Relations, Methods and Motivation – a case study of the professional competence of literacy trainers in Sudan.” I sin uppsats behandlar Helena lärandeprocessen för såväl kursdeltagare som pedagogisk personal i ett alfabetiseringsprogram för kvinnor i Sudan. 

Varför valde du att skriva om ditt ämne?

Litteracitet (lite knapphändigt definierat som läs- och skrivkunnighet), räknas som en mänsklig rättighet. Den utgör grunden för vidare utbildning och är i de allra flesta fall fundamental för att en människa ska kunna bli inkluderad i samhället och påverka sin situation. På en mer övergripande nivå är den också ett viktigt redskap i kampen mot fattigdom och för jämlikhet. I uppsatsen tittar jag på hur rustade pedagogerna i ett alfabetiseringsprogram i själva verket är för att hjälpa andra att utveckla sin läs- och skrivförmåga. Eftersom jag själv är lärare vet jag hur viktigt det är att vara medveten om vad man undervisar om, samt varför och hur ens kursdeltagare ska kunna lära sig något.  Att uppsatsen för övrigt handlar om just Sudan, beror på att jag tidigare arbetat där och därför har en relation till landet i fråga. Det underlättar att vara bekant med kulturen och systemet i det land man förlägger sin studie.

Vem tycker du borde läsa din uppsats?

Både organisationer som arbetar med utbildningsprojekt i biståndssammanhang och lärare och institutioner som arbetar med undervisning i Sverige kan med fördel ta del av den. Inte minst är den relevant för dem som undervisar utsatta grupper liknande dem i studien, t.ex. analfabeter, flyktingar och/eller kvinnor med svåra hemförhållanden.

Vilket är ditt tips till andra studenter som ska skriva sin uppsats?

Att börja i tid, inte minst om man har tänkt göra uppsatsen utomlands. Kontakter måste tas tidigt, visumfrågor och annat praktiskt bör helst lösas innan man åker. Det är också viktigt att se till att ha tillräckligt med tid i landet man gör studien, så att man hinner samla tillräckligt med data. Väl tillbaka i Sverige kan det ibland vara omöjligt att följa upp om något saknas.

Vad har hänt sedan du blev klar med uppsatsen?

Jag jobbar vidare på mitt gamla jobb som lärare i Svenska som andraspråk på Ågesta folkhögskola, och som språkkonsult för Global Expat Partners. Samtidigt pluggar jag kurs två i ”Att undervisa i Svenska som andraspråk” på kvällstid.  Allt detta är roligt och meningsfullt, men jag funderar också över hur jag kan gå vidare med det jag lärt mig i mina mastersstudier och min uppsats. En önskan är att få fortsätta forska.

Kommer du att arbeta vidare på samma område i framtiden?

Om en doktorandtjänst skulle bli aktuell i framtiden, skulle jag vilja fortsätta på temat vuxnas lärande, och detta gärna i relation till lärarens och skolans/organisationens roll. Intressant vore att jämföra undervisningen för en speciell målgrupp och ämne i Sverige med liknande grupper och ämne i ett eller två länder till.  

Helena Colliander, en av vinnarna i Encells uppsatstävling 2012.

Här kan du ladda ner och läsa Helenas uppsats:

Relations, Methods and Motivation – a case study of the professional competence of literacy trainers in Sudan. (pdf, 1.5 MB)

2016-10-05