Intervju med Linda Staflund och Nathalie Thalberg Pedersen

I denna intervju får ni träffa Linda Staflund och Nathalie Thalberg Pedersen, som har skrivit ett av de vinnande bidragen i Encells uppsatstävling 2013. I uppsatsen undersöker de förändringar i sociala entreprenörers erfarenheter och sätt att tänka, och vilken betydelse detta har för utvecklingen av en verksamhet där ett mål är att bidra till samhället.

Varför valde ni att skriva om ert ämne?

Vårt val av uppsatsämne berodde nog främst på vårt gemensamma intresse för företagande, innovativt tänkande och social förändring. Vi har båda rest i utvecklingsländer och fått se hur människor runt om i världen lever. Trots svåra levnadsförhållanden och få resurser finns det sådan otrolig potential i människor. Kvinnor på landsbygden i Afrika, en fyrbarns pappa i Peru eller en nyutexaminerad i Burma har alla drömmar om att förändra saker i samhället - och företagande kan vara ett sätt att bidra till både social förändring och minskad fattigdom.

Vem tycker ni borde läsa er uppsats?

Faktiskt alla! Man behöver inte vara insatt eller arbeta inom något visst område för att förstå innehållet. De som läst den har sagt att de verkligen fått sig en ”tankeställare” och det finns nog inspiration för alla att ta med sig från materialet, särskilt personer som har en önskan och dröm om att starta eget företag. Även personer inom företag som vill vara med och bidra till länders utveckling kan dra nyttiga lärdomar om hur man kan tänka och gå tillväga för att hjälpa till på ett långsiktigt sätt. Ju fler personer eller företag som uppmärksammar och investerar i organisationer som Kanthari (uppsatsens huvudorganisation), desto större ”snowball effect”!

Finns det några viktiga lärdomar som ni gjort utöver det som står i uppsatsen som kan vara intressanta för andra?

Ja, väldigt många! Allt som vi har lärt oss genom att skriva uppsatsen sträcker sig mycket längre än vad som framgår i arbetet. Att välja ut det mest aktuella i uppsatsen visade sig vara svårt. Man vill så gärna ha med och dra fram allt i uppsatsen, men för att hålla den “röda tråden” så finns det självklart saker som man helt enkelt måste utelämna.
Vi har lärt oss otroligt mycket under processen, både vad gäller ämnet, social entreprenörskap, och alla formaliteter när man skriver en uppsats. Ur all litteratur som vi har läst och diskuterat och från våra möten med företag i Indien, har vi fått flertalet nya lärdomar som vi ser fram emot att kunna vidarutveckla på ett eller annat sätt. Framför allt har vi lärt oss vikten av ett öppet och innovativt tankesätt för att möta och ta sig an många av världens olika utmaningar.

Vilket är ert tips till andra studenter som ska skriva sin uppsats?

Att skriva om något som verkligen intresserar dig! Det kanske låter klyschigt, men det är ändå det viktigaste för att man ska känna sig inspirerad och motiverad att gå upp, vad som blir i princip varje morgon, under ett antal månaders tid och arbeta på uppsatsen. För många är det kanske enbart ett ”nödvändigt ont” för att få ut sin examen, men vi tycker verkligen det är ett tillfälle att ta vara på. Under hela utbildningen var uppsatsen det vi lärde oss och fick ut mest av. Börja fundera på ditt ämne i god tid, och knyt kontakter du vill använda dig av tidigt; företag och organisationer har ofta ganska begränsat med tid.

Om man ska skriva tillsammans med en annan student, skriv med någon du trivs med och någon som har samma ambitionsnivå som du själv, annars blir det väldigt frustrerande. Var öppen för kritik från varandra och andra; ibland blir man blind över sitt eget arbete och ser inte sina brister. Vi hade en väldigt bra handledare som intresserade sig mycket för vårt arbete och verkligen tog sig tid för att ge feedback - både positiv och negativ. För oss var detta mycket betydelsefullt och uppskattat. Får man ingen god kontakt eller feedback från sin handledare kan det vara bra att söka kontakt med exempelvis andra studenter eller professorer, som har erfarenhet av uppsatsskrivande eller det aktuella ämnet.

Ett sista, men viktigt tips, är att byta miljö. Vad du än skriver om kommer det göra arbetet mer varierande! Förutom att vi spenderade tre veckor i Indien, satt vi på caféer, hemma hos varandra eller utomhus när vi kände att biblioteket hade fått ut ”det bästa” av oss. Vi insåg att många idéer och tankar dyker upp när man minst anar det och inte aktivt skriver på uppsatsen; en av våra bästa idéer fick vi när vi satt i en tuk-tuk i Indien. Därför kan det vara bra att alltid ha något du kan anteckna på till hands. Man glömmer lätt när man har mycket i huvudet.

Vad har hänt sedan ni blev klara med uppsatsen?

Efter att vi tog examen i maj så har vi spenderat sommaren på olika håll, jobbat i Sverige och semestrat i Spanien. Efter sommaren började vi båda att studera igen och ser fram emot att fördjupa oss mer inom ämnet vid sidan av detta.

Kommer ni att arbeta vidare på samma område i framtiden?

Det tror vi absolut, på ett eller annat sätt! Just nu har vi, tillsammans med vår handledare Naveed Akhter på JIBS, påbörjat att forma delar av materialet från uppsatsen till en akademisk artikel som är tänkt att bli klar nästa år. Därför kommer åtminstone en utav oss att återvända till Indien redan i höst för att göra ytterligare intervjuer och observationer. Vi har förhoppningen att kunna fortsätta ha ett samarbete med organisationen i Indien även i framtiden och bidra med det vi kan utifrån deras behov. Längre fram hade drömmen varit att starta något eget där vi kan använda oss av våra kunskaper och erfarenheter som vi skaffat oss inom socialt företagande och entreprenörskap.

Är det något mer ni vill tillägga?

Vi känner oss verkligen så glada och hedrade över priset, stort tack!


Ladda ner och läs Lindas och Nathalies uppsats här:
Innovating in ’the dream-factory’: Social change through mindset-change. Evidence from Kerala, India.
(pdf, 1.6 MB)

2016-10-05