Intervju med Linnea Stenberg och Johanna Petrén

I denna intervju får ni träffa Linnea Stenberg och Johanna Petrén, som har skrivit ett av de vinnande bidragen i Encells uppsatstävling 2014. I uppsatsen har de undersökt studieteknikens roll i matematikundervisningen.

Varför valde ni att skriva om ert ämne?

Vi valde att skriva om studieteknik i matematik för att vi upplever att elever har ett stort behov av detta och att det finns en brist på kunskap om detta ämne hos lärare idag.

Vem tycker ni borde läsa er uppsats?

Vi tror att verksamma lärare, främst i matematik, kan ha nytta av att läsa vår uppsats eftersom den kan ge inspiration till ett förnyat arbetssätt. Det vi själva upplevde när vi fördjupade oss i detta ämne var att studieteknik var ett mycket bredare begrepp än vi först hade trott. Vår uppsats kan även med fördel läsas av andra lärare, då många aspekter av studietekniken går att tillämpa även på andra ämnen än just matematik.

Finns det några viktiga lärdomar som ni dragit utöver det som står i uppsatsen som kan vara intressanta för andra?

En sak som vi upptäckte var att man som lärare inte kan utgå från att elever idag kan strukturera och planera upp sin läxläsning. Detta behöver lärarna hjälpa eleverna med.

Vilket är ert tips till andra studenter som ska skriva sin uppsats?

När du ska skriva en uppsats så är det viktigt att hitta en person som du fungerar bra med och att ni har samma ambitionsnivå och mål med ert arbete. Det underlättar också om ni ligger på samma nivå när det gäller att skriva akademiskt. Allt tar längre tid än vad ni tror så börja i tid. Om ni lägger mycket tid på att läsa in er på ert ämne så blir skrivprocessen betydligt enklare. Ett annat tips är att tidigt sätta upp deadlines som ni är noga med att hålla. Lycka till!

Vad har hänt sedan ni blev klara med uppsatsen?

Vi har båda fått jobb direkt efter examen. Johanna arbetar som lärare i matematik och religionskunskap på ett gymnasium och Linnea arbetar som matematiklärare på ett högstadium. Vi är båda mycket glada för att äntligen få arbeta som lärare.

Är det något mer du vill tillägga?

Vi har lärt oss mycket av vårt arbete med denna uppsats och vår undervisning integreras redan nu av studieteknik. Det ska bli spännande att se utvecklingen av detta arbete. Det känns skönt att få en bekräftelse på att hårt arbete lönar sig och vi vill säga ett stort tack till er för att vi har fått mottaga detta stipendium.

Linnea Stenberg och Johanna Petrén.

Ladda ner och läs deras uppsats här:
“Strategier som främjar elevers lärande – en studie om hur matematiklärare kan uppfatta studieteknik.” (pdf, 695 kB)

2016-10-05