Intervju med Juliette Ramberg de Ruyter

I denna intervju får ni träffa Juliette Ramberg de Ruyter, som skrivit ett av de vinnande bidragen i Encells uppsatstävling 2016. I sin uppsats har hon identifierat och analyserat tendenser, logiker och strukturer inom det svenska utbildningssystemet med fokus på kreativitetens funktion och roll.

Varför valde du att skriva om ditt ämne?

Som gymnasielärare och numera även samhällsanalytiker har utbildningsrelaterade framtidsfrågor varit extra intressanta. I en föränderlig värld är det viktigt att samhällsinstitutioner, precis som företag, utformar nytänkande strategier för att klara framtida utmaningar. Att uppsatsen kom att handla om just kreativitet i utbildningssystem bottnar i ett generellt intresse för framtida utbildningslogiker och metoder för att ta vara på individers olikheter.

Vem tycker du borde läsa din uppsats?

Uppsatsen lämpar sig för de individer eller instanser som är intresserade av utbildning, kreativitet, framtidslogiker, politik och samhällsvetenskap på både mikro- och makronivå. Den bör läsas av dem som vill få insikt i vilka utmaningar och möjligheter det svenska utbildningssystemet står inför i termer av kreativitet och individualisering.

Finns det några viktiga lärdomar som du gjort utöver det som står i uppsatsen som kan vara intressanta för andra?

Under mitt arbete med uppsatsen framkom att allt fler aktörer tagit plats på den plattform där Sveriges utbildningssystem formas och diskuteras. Detta skapar ett komplext och mångdimensionellt klimat i utformandet av svensk skola. Jag blev positivt överraskad över det driv som fanns hos de aktörer (Svenskt Näringsliv, Friskolornas Riksförbund, Skolverket) som medverkat i studien, och att det bakom ridåerna döljer sig ett gediget arbete med att utveckla Sveriges framtida utbildningssystem.

Vilket är ditt tips till andra studenter som ska skriva sin uppsats?

Att välja ämne med omsorg. Se uppsatsen som ett tillfälle att spetsa din kompetens och vinkla ämnet mot något du är nyfiken på och kanske vill arbeta med i framtiden. Många programinriktningar är breda i sitt innehåll och för att precisera sina kunskaper och styrkor kan temat för uppsatsen fylla en viktig funktion inför det kommande arbetslivet.

Vad har hänt sedan du blev klar med uppsatsen?

Jag har lämnat det fantastiska studentlivet bakom mig, en tid som givit mig mycket glädje och inspiration! Jag har arbetat under sommaren och förbereder mig nu inför utlandsflytt till USA där jag bosätter mig med min fästman.

Kommer du att arbeta vidare på samma område i framtiden?

Utbildningsvetenskap, kreativitet och utformandet av framtidens utbildningssystem ligger mig varmt om hjärtat. Jag har mycket att ge på det området och tror att jag på ett eller annat vis kommer fortsätta att arbeta med dessa viktiga frågor, antingen i eller utanför klassrummet.

Är det något mer du vill tillägga?

Vill rikta ett stort tack till min handledare Daniel Persson Thunqvist vid Linköpings universitet som varit en värdefull och klok mentor under mina år vid Linköpings universitet. Vill även tacka Svenskt Näringsliv, Friskolornas Riksförbund och Skolverket för deras medverkan i studien.

2016-10-12