Böcker om hur samverkansforskning kan utveckla demokratin

Vi vill passa på att tipsa om två aktuella antologier, som båda presenterades under konferensen "Mervärdet av samverkan och utmaningar i deltagarbaserad aktionsforskning" den 7-8 juni vid Högskolan för lärande och kommunikation.

Den första boken "Action Research for Democracy – New Ideas and Perspectives from Scandinavia" handlar om forskningens möjligheter och utmaningar att på olika sätt stödja demokratin i dagens samhälle.

Den andra boken "Commons, Sustainability, Democratization - Action Research and the Basic Renewal of Society" tar upp forskning som en del i lokal demokratisk samhällsutveckling, ur ett hållbarhetsperspektiv.

Läs mer om konferensen "Mervärdet av samverkan och utmaningar i deltagarbaserad aktionsforskning".

2016-10-20