Intervju med Axel Hederstedt

I denna intervju får ni träffa Axel Hederstedt, som skrivit ett av de vinnande bidragen i Encells uppsatstävling 2016. I sin uppsats har han identifierat relationen mellan lärare och elev inom skolan för vuxna och gymnasieelever som kritisk för att förstå hur lärare kan påverka både direkt och indirekt.

Varför valde du att skriva om ditt ämne?

Jag ville se en koppling mellan fakta och min erfarenhet som lärare. Jag misstänkte själv att relationen mellan lärare och elev kunde bidra med fart framåt i livet hos studenten men kände att jag ville veta vad modern forskning hade att tillägga till min egen erfarenhet. Jag tycker själv att läraryrket allt för ofta marginaliseras av personer som inte förstår det fulla ansvar och den makt som lärare kan utöva. Med uppsatsen hoppas jag kunna öka förståelsen för hur viktiga vi lärare och vårt beteende verkligen är, både för allmänheten och för unga lärare.

Vem tycker du borde läsa din uppsats?

Alla som vill befästa sin tro om lärares stora påverkan och ansvar, både lärarstudenter och lärare. Jag hoppas också påverka lärarutbildningen till ett högre fokus på relationsbildande och relationsstrategier. Det handlar inte om att vara en lärare, utan om att vara en bra lärare.

Finns det några viktiga lärdomar som du gjort utöver det som står i uppsatsen som kan vara intressanta för andra?

Jag skulle vilja se en systematisering och normering av nyckelord i forskningsdatabaser så kunskap får lättare översikt. Endast ett fåtal databaser använder detta idag.

Vilket är ditt tips till andra studenter som ska skriva sin uppsats?

Våga göra något ni själva är intresserade av, alltför ofta skrivs uppsatser som ett nödvändigt ont men jag tror absolut man kan bli bättre i sin yrkesroll genom uppsatser. Många kan vara rädda för att göra det för komplicerat för sig, men börja stort och arbeta er ner annars kan det bli svårt att motivera långa timmar med texterna. Försök också putsa er text flera gånger så den är så nära kärnan av det ni vill uttrycka som möjligt.

Vad har hänt sedan du blev klar med uppsatsen?

Jag är redan involverad i min tredje C-uppsats, har flyttat och är på väg in i skolvärlden i min nya hemvist.

Kommer du att arbeta vidare på samma område i framtiden?

Absolut, pedagogik är en grundsten i läraryrket och att förstå mer om hur man bäst kan påverka studenterna är jätteviktigt. Jag hoppas i framtiden ha möjlighet att utöka min och andras kunskap inom ämnet relationer inom skolans värld.

2016-10-20