Nordisk konferens om vuxnas lärande i maj 2017

Finns det en särskild nordisk modell för vuxenutbildning? Och hur väl är i så fall den modellen anpassad till en tid som präglas av global rörlighet? Det är några av frågorna som kommer att diskuteras under konferensen "Adult education in the age of global mobility".

Den 3-5 maj 2017 är det dags för den sjunde nordiska konferensen om vuxnas lärande. I år är det Encell och Mimer – Nationellt program för folkbildningsforskning som är värdar för arrangemanget som kommer att äga rum vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.

Temat för årets konferens är "Adult education in the age of global mobility" – ett tema som är mer aktuellt än någonsin, inte minst med tanke på alla de människor som är på flykt i Europa. Hur påverkas vuxenutbildningen i de nordiska länderna av den nuvarande flyktingsituationen? Vilka nya utmaningar och möjligheter innebär den globala migrationen för vuxnas lärande? Och kan man fortfarande tala om en särskild nordisk modell för vuxenutbildning?

 

2016-10-20