Kompetensförsörjning och mångfald i fokus på seminarium

Hur klarar företag i Jönköpingsregionen sin kompetensförsörjning? Och hur tar de bäst tillvara på den mångfald som råder på många arbetsplatser? Det var frågor som diskuterades när Forum Förnyelse bjöd in till ett seminarium på Hooks Herrgård den 24 oktober.

Forum Förnyelse är ett projekt som drivs av forskare på Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Syftet med projektet är att få forskning och näringsliv att mötas och på så sätt öka förutsättningarna för nytänkande och utveckling i organisationer. Den 24 oktober bjöd de in till ett seminarium i en seminarieserie om kompetensförsörjning, mångfald och samverkan.

Företag med högutbildad personal blir mer konkurrenskraftiga

Först ut bland föreläsarna vad Mikaela Backman från Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Mikaela forskar om vilken roll individers kompetens och färdigheter spelar i företags och regioners utveckling och hennes forskning har bland annat visat att högutbildad personal gör företag mer konkurrenskraftiga. Under seminariet i Hook presenterade hon ett pågående forskningsprojekt där hon undersöker utbildningsnivån inom olika åldersgrupper och yrken i Jönköpings län och gav även en överblick över länets framtida kompetensutmaningar.

Vikten av strategiskt mentorskap

Cecilia Bjursell från Encell och Bo Gustafsson från Sävsjö kommun var på plats för att dela med sig av sina erfarenheter inom SMILE, ett samverkansprojekt om strategisk handledning och mentorskap. Med strategiskt mentorskap menas att mentorskapet är förankrat i ledningen och att det ses som strategisk fråga för organisationen. De berättade också att de inom projektet har utvecklat en modell för hur ett sådant mentorskap kan stärkas.

Nästa steg är att utforma en certifiering där organisationer certifieras inom strategiskt mentorskap, berättade de.

Integration i näringslivet: Ett spel med tre vinnare

Därefter var det dags för Johan Palmberg, fabrikschef från Smålandsvillan i Vrigstad, att berätta om hur de arbetat med integration på en arbetsplats med 22 olika nationaliteter. Ett argument som han tidigare möttes av som chef, var att det inte gick att arbeta med personer som inte kunde svenska. Johans lösning blev att anställa en egen SFI-lärare på fabriken för att utbilda bort språkhinder och den typen av argument. Nu erbjuds de anställda som behöver språkutbildning lektioner varje vecka och dessutom får de hälften av utbildningstiden betald av företaget.

Jag brukar säga att integration i näringslivet är ett spel med tre vinnare: företaget som behöver medarbetare, staten som får välmående medborgare som betalar skatt och individen som får möjlighet att klara sig själv.

Kompetens: Vår viktigaste investering

En annan representant från näringslivet var Cajsa Lundberg från Lundbergs Pressgjuteri, som berättade om hur hon som ägare och VD arbetar med kompetensfrågan i sitt företag. Hon visade på ett kompetenshjul med fyra delar: utbildning, erfarenhet, teamorientering och lust/vilja. Hon förklarade att de fyra delarna kan kombineras i olika varianter. Om en person till exempel har lust och teamorientering, så kan arbetsplatsen bidra med utbildning och erfarenhet. Om en annan person har erfarenhet och lust, så kan man arbeta med vidareutbildning både i gjuteriteknik och i grupporientering.

Kompetens är inte är en fråga om individer, utan om företagets resurser som helhet.

Om att se möjligheter i mångfald

Sist ut bland presentatörerna var Jenifer Ekström och Kim Stendahl från Kongsberg Automotive i Mullsjö. De avslutade seminariet med att tala om hur rekrytering i ett globalt företag går till och vilka problem de kan stöta på. En fördel med att rekrytera globalt är att det finns större utbud av just den typen av ingenjörer som de behöver. En nackdel när de rekryterar personer utanför Europa kan vara långdragna processer med Migrationsverket.

Utifrån ett rekryteringsperspektiv så finns Kongsberg Automotive inte på landet i Sverige utan i centrum i världen.


2016-11-16