Nytt skolchefsinstitut satsar på forskning och utbildning

I Sverige är det många som intresserar sig för en bättre skola men en viktig grupp hamnar ofta vid sidan av diskussionerna: skolcheferna. Därför har Jönköping University, FOU skola på Kommunförbundet i Skåne och Föreningen för Sveriges skolchefer tagit initiativ till starten av ett skolchefsinstitut.

Den 2–3 februari 2017 invigs ett helt nytt Skolchefsinstitut vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Skolchefsinstitutet vänder sig till dem som är ledare för rektorer och förskolechefer i offentlig eller privat verksamhet och syftet med institutet är att stärka dem i sitt ledarskap.

Cecilia Bjursell är centrumledare för Encell – Nationellt centrum för livslångt lärande och numera även föreståndare för Skolchefsinstitutet.

Det är genom arbetet med Encell som jag kom in i diskussionerna om det nya institutet. Mycket av det vi gjort inom Encell liknar det som behöver göras vid starten av ett nytt institut. Därför blev det naturligt att jag fick rollen som föreståndare. Sedan ser vi också att det kan finnas synergier mellan Encell och Skolchefsinstitutet, eftersom båda berör vuxnas lärande, säger Cecilia Bjursell.

Behov av riktad utbildning för skolchefer

Cecilia berättar det är flera bitar som har fallit på plats genom starten av institutet. Stephan Rapp, VD och akademisk ledare vid Högskolan för lärande och kommunikation, har tidigare arbetat som skolchef och forskar numera inom området. Han ser att det finns ett tydligt behov av satsningar specifikt riktade mot skolchefer.

När Kommunförbundet i Skåne sedan tog kontakt för att diskutera möjligheter till avancerad utbildning för skolchefer sammanföll dessa intressen. Föreningen för Sveriges skolchefer delar detta intresse å sina medlemmars vägar. Det blev naturligt att hitta en konstellation där en satsning på skolchefer kan ske i samverkan, förklarar Cecilia.

Utbildning, forskning och internationalisering i fokus

Det nya institutet fokuserar på skolchefens och huvudmannens arbete och kommer huvudsakligen att arbeta med utbildning, forskning och internationalisering. Inom skolväsendet kan kommuner, landsting, staten eller enskilda vara huvudmän.

En central fråga är hur vi kan arbeta med vetenskap och beprövad erfarenhet för att stärka skolcheferna runt om i Sverige i deras dagliga arbete och ledarskap, säger Cecilia.

En ledstjärna i institutets arbete är att det alltid ska ske i samspel med olika aktörer.

Vi ska inte komma från lärosätet och berätta hur det är, utan vi ska tillsammans med skolcheferna utveckla kunskap som kommer dem till gagn.

Det finns ett stort behov av att utveckla kunskap om den specifika roll som skolchefer har och hur skolchefer i samspel med andra kan utveckla sin verksamhet. En viktig aspekt är att anpassa sina insatser till lokala förhållanden och förutsättningar.

Vi utvecklar även möjligheterna till högre utbildning och redan nu har vi kommundoktorander kopplade till skolchefsrollen på olika sätt. Till sist vill vi även föra in nya perspektiv, se vad som sker internationellt men även vad som sker inom andra ämnesområden än pedagogik, avslutar Cecilia.

Läs mer om Skolchefsinstitutet här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

2016-11-16