Kulturmöten utan gränser – en konferens i tre akter

Hur påverkas samhället av att människor i olika åldrar sällan möts? Och vilken roll kan kulturella aktiviteter spela för att få fler att mötas över generationsgränserna? Det har forskare och praktiker gemensamt undersökt i ett treårigt projekt om kulturmöten utan gränser.

Förskolor, ungdomsgårdar och äldreboenden. De återfinns i nästan alla svenska städer och på många orter är mönstret detsamma: barnen är på förskolan, ungdomarna på ungdomsgården och de äldre på äldreboendet. Ibland ligger verksamheterna långt ifrån varandra, ibland ligger de vägg i vägg – men oavsett det geografiska avståndet, så är mötet mellan gammal och ung något som sällan sker. Det talas om en ökad ålderssegregation i samhället och detta är något som man vill ändra på i Göteborg. Därför har Göteborgs Stad, Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen under tre års tid tillsammans bedrivit ett forsknings- och verksamhetsprojekt med ett allåldersperspektiv. I projektet har de inte bara uppmärksammat den ålderssegregation som finns, utan också skapat nya platser där olika generationer kan mötas. Den 29 november var det dags för projektets avslutande konferens – en FINI-rans i tre akter.

Konstutställningar brukar öppna med vernissage och avsluta med finissage. I det här projektet har kulturen varit ett väldigt viktigt inslag och därför har vi valt att kalla denna slutkonferens för en FINI-rans, inledde moderatorn Ulf Benkel.

Efter inledningen var det fullspäckade programmet för dagen igång. Utöver kulturella inslag i form av musik och poesi betonade programmets tre akter de olika perspektiv på ålder som genomsyrat projektet: forskningsperspektivet, verksamhetsperspektivet och det konstnärliga perspektivet.

Forskningsperspektivet – life filming och äldres bilder av åldrande

Några som representerade forskningsperspektivet under dagen var Barbro Johansson, docent i etnologi vid Centrum för konsumtionsvetenskap vid Göteborgs universitet och Ylva Mühlenbock, doktor i offentlig förvaltning vid Göteborgs stad. De berättade om sitt forskningsprojekt där de undersökt villkoren för kommunalt organiserade kulturverksamheter i Göteborg. De har bland annat studerat hur olika verksamheter som riktar sig till barn, unga och äldre kan utvecklas för att främja möten över generationsgränserna. Forskarna intresserar sig för ålder ur ett maktperspektiv och menar att kön, klass och etnicitet länge har diskuterats och problematiserats inom forskningen, men att ålder har uppfattats som en neutral och oproblematisk tillhörighet.

Ett annat forskningsinslag handlade om projektet "Life filming" där det övergripande syftet har varit att fånga äldres perspektiv på och erfarenheter av åldrandet. I projektet har äldre människor bland annat fått filma och fotografera vardagshändelser och på så sätt berättat om viktiga händelser i sina liv. Projektet har varit ett samarbete mellan forskare, studenter och stadsdelen Centrum. Under konferensen presenterade Annica Sjölander, medicine doktor vid Göteborgs universitet, Linda Sternö, filmpedagog och lektor i film vid Akademin Valand och Sofia Tillman, äldrekonsulent vid Göteborgs Stad, projektet. Konferensdeltagarna fick också se ett smakprov på hur ett filmklipp ur vardagslivet kan se ut.

Verksamhetsperspektivet – generationsmöten i Göteborgs Stad Centrum

Något som har varit centralt i det treåriga projektet är att få generationsmöten att bli en permanent del i de olika verksamheterna så att arbetet fortsätter även när projekttiden är över. Zsolt Szanto och Pernilla Johannson är två projektledare som har arbetat flitigt med detta i stadsdelen Centum i Göteborg. Några projekt som de presenterade under konferensen var Senior i skolan och Filmfabriken. Att vara senior i skolan innebär bland annat att delta på lektioner och vara en extra vuxen på rasten, något som uppskattats av både seniorerna och eleverna. Filmfabriken är en fritidsverksamhet över generationsgränserna där ungdomar och äldre mellan 13 och 100 år möts i det gemensamma intresset att skapa film.

Till konferensen hade även deltagare ur de olika generationsmötesprojekten bjudits in. I ett panelsamtal berättade de om sin roll i och sina upplevelser från projekten. Zsolt Szanto och Pernilla Johannson berättade också att generationsmöten kommer att testas i samtliga stadsdelar i Göteborg under 2017.

Det konstnärliga perspektivet – generationsövergripande animationsprojekt

En representant för det konstnärliga perspektivet var Torbjörn Alström som är kulturproducent vid Frölunda Kulturhus. Han är även ansvarig för Figur som är ett nationellt centrum för figur- och dockteater. Torbjörn berättade om ett pågående animationsprojekt för äldre på Altplatsens trivselcentrum och en 5:e klass på Frölundaskolan. Temat i projektet är "min barndom" och deltagarna har utifrån sina egna liv fått skapa animerade filmer med klippdockor. Presentationen avslutades med att publiken fick se hur långt seniorgruppen kommit med sin film.

Om projektet

Kulturmöten utan gränser är ett forsknings- och verksamhetsprojekt med allåldersperspektiv som pågått 2014-2016 med finansiellt stöd från Statens Kulturråd.

Två nya böcker om kulturmöten utan gränser

Under konferensen släpptes även två nya böcker som publicerats inom ramen för projektet.

"Kulturmöten utan gränser - modeller för att skapa kvalitet i äldres vardag" är en rapport från Göteborgs universitet. I fem kapitel lyfter forskare från olika discipliner fram den forskning de bedrivit inom det treåriga projektet.

I den andra boken "Kultur har ingen ålder" får läsaren möta medborgare, kommunanställda, konstnärer och forskare i ett antal intervjuer och reportage.


2016-12-13