Mary Parker Follett – en välfärdspionjär före sin tid

Vad uträttade demokratiaktivisten och välfärdspionjären Mary Parker Follett som vi kan ha nytta av idag? Det var temat när professor emerita Gunnela Westlander gästföreläste på Jönköping University den 21 november.

Tidigare i år släppte arbetslivsforskaren Gunnela Westlander boken "Aktivist för mångfald och integration – pionjären Mary Parker Follett". Under en föreläsning vid Jönköping University den 21 november presenterade hon sin bok som introducerar den amerikanska demokratiaktivisten och välfärdspionjären Mary Parker Follet för en svensk publik.

Mary Parker Follett föddes 1868 och var aktiv under 1900-talets första decennier, främst i USA. Hon var en pionjär i det demokratiska samhällsskapandet och brann bland annat för lokal demokrati, mångfald och folkbildning.

Man kan säga att hon var 40 år före sin tid, men är nu mer aktuell än någonsin med tanke på hur samhällssituationen ser ut idag, förklarade Gunnela Westlander.

Under föreläsningen pekade Gunnela Westlander på ett antal likheter mellan det Boston Mary Parker Follett var verksam i och den samhällsutveckling många länder försöker handskas med idag: ett arbetsliv i snabb omvandling och en befolkning med ökande mångfald.

Utvecklade tankar kring vuxna och informell utbildning

Efter studier i bland annat ekonomi och filosofi vid Thayer Academy och vid Society for the Collegiate Instruction of Women (det som senare blev Radcliffe College) fick Mary Parker Follett i uppdrag att arbeta med att förbättra situationen i Roxbury, en förort till Boston där arbetslöshet och fattigdom var utbredda problem. Under sin tid skapade hon bland annat en arbetsförmedling som kopplades ihop med sista året i skolan så att ungdomarna redan då skulle komma i kontakt med en arbetsplats.

Hon grundade även så kallade "community centres" och genomförde särskilda satsningar för pojkar och män när det gällde sociala aktiviteter och informellt lärande. Hon såg också potential i skollokalerna som stod tomma kvällstid och hon införde "en utvidgad användning" av lokalerna i folkbildningssyfte. Hennes satsningar handlade mycket om att folkbilda befolkningen i medborgarskap och samhällskunskap, något som ibland mötte motstånd från politiskt håll.

Förnyade den tidens socialpsykologi

Mary Parker Follett gjorde inte bara avtryck när det gäller synen på utbildning och folkbildning. Hon var även med och förnyade den tidens socialpsykologi genom att lyfta fram gruppens betydelse inom organisationer.

Hon menade att det var grupprocessen, inte gruppen i sig, som var viktigast för att komma fram till en gemensam idé, förklarade Gunnela Westlander.

Efter många insatser, både i form av praktiskt arbete i Bostons fattiga förort och akademiska bidrag inom socialpsykologin, dog Mary Parker Follett 1933. Att hon redan under tidigt 1900-tal lyfte fram mångfald som en tillgång gjorde inte bara Mary Parker Follett till en välfärdspionjär före sin tid – det är också just det som gör henne mer aktuell än någonsin.

Om Gunnela Westlander

Gunnela Westlander, professor emerita, är verksam som arbetslivsforskare och författare och har främst inriktat sig mot social- och organisationspsykologi. Sedan 1960-talet har hon bland annat hunnit vara professor vid Arbetslivsinstitutet och skriva en rad böcker och artiklar.

2016-12-15