2017 är det europeiska året för vuxenutbildning

Vuxenutbildning kan spela en avgörande roll i att förändra människors liv och förbättra deras framtidsutsikter. Nu vill den europeiska organisationen för vuxenutbildning, EAEA, uppmärksamma vuxenutbildningens betydelse med ett eget år.

EAEA arbetar sedan 1953 för allas rätt att delta i icke-formell vuxenutbildning i Europa. Nu har de startat en kampanj för att uppmärksamma och synliggöra vuxenutbildningens betydelse lite extra. Kampanjen pågår under hela 2017 och har temat "The Year of Adult Education in Europe – The Power and Joy of Learning".

Tanken med kampanjen är att under hela 2017 samla evenemang och projekt som anordnas av olika vuxenutbildningsorganisationer runt om i Europa. Evenemangen kommer sedan att uppmärksammas på EAEA:s hemsida och deras övriga kommunikationskanaler. Efter evenemangen kommer EAEA även att sammanställa de viktigaste budskapen från arrangörerna och föra informationen vidare till olika beslutsfattare på europeisk nivå. Året kommer att avslutas med ett event i Bryssel i december.

Om EAEA

EAEA är en förkortning av European Association for the Education of Adults och är en europeisk icke-statlig organisation. EAEA har 141 medlemsorganisationer i 45 länder och representerar mer än 60 miljoner vuxenstuderande i Europa.

2017-02-16