De uppmärksammar fördelarna med vuxnas lärande

EPALE är en digital mötesplats för vuxenutbildare i Europa. Under februari månad lägger de extra fokus på att lyfta fram fördelarna med vuxnas lärande.

Forskning visar att vuxnas lärande är till nytta på flera sätt, både för individen och samhället i stort. Bland annat minskar brott och fattigdom om personer får möjlighet att delta i olika former av vuxnas lärande. Dessutom bidrar det till ett aktivt medborgarskap. Fördelarna med vuxnas lärande är många och under februari uppmärksammas dessa lite extra av EPALE, en digital mötesplats för erfarenhetsutbyte inom vuxenutbildningen i Europa.

EPALE är en förkortning av the Electronic Platform for Adult Learning in Europe och lanserades 2014 som en del i EU-kommissionens långsiktiga arbete med att förbättra kvaliteten i Europas vuxenutbildning.
I Sverige ansvarar Universitets- och högskolerådet för arbetet med EPALE och utgör ett av de nationella team som under februari kommer att publicera olika artiklar och studier kring de positiva effekterna av vuxnas lärande.

Besök EPALE här.

2017-02-16