Uppsatstävling för studenter om livslångt lärande

Är du student och skriver uppsats på kandidat-, magister- eller masternivå? Då kan du vara med i Encells uppsatstävling där du har chans att vinna 10.000 kr.

För sjätte året i rad anordnar Encell en uppsatstävling för studenter på temat livslångt lärande. Missa inte chansen att vara med i tävlingen där de två bästa uppsatserna belönas med ett stipendium à 10 000 kr vardera.

Uppsatsen kan behandla valfritt område som stödjer olika aspekter av vuxnas och livslångt lärande och ska vara skriven på kandidat-, magister- eller masternivå. För att delta i tävlingen ska bidraget skickas in senast den 30 juni 2017.

Läs mer om tävlingen här.

2017-03-16