Den reflekterande folkbildaren i en ny omvärld

Den 20 september är det dags för Folkbildningens Forskningsdag 2017. I år är temat "Den reflekterande folkbildaren i en ny omvärld".

Folkbildningens Forskningsdag är ett återkommande evenemang där forskare och praktiskt verksamma inom folkbildningen får chans att mötas. Efter teman som "Vem äger din kunskap?" och "Det goda mötet – folkbildning, migration och delaktighet" handlar årets forskningsdag om den reflekterande folkbildaren i en ny omvärld. Vad händer med folkbildningens kunskapssyn och arbetsformer när det ställs krav på professionell hantering, kvalitet och resultat? Finns det utrymme för den reflekterande folkbildaren idag och även morgon? Vad behöver en cirkelledare veta om folkbildningens mål och visioner?

Hur förbereder sig dagens och morgondagens folkhögskollärare för framtiden? Vilket kunnande utvecklar sociala rörelser och organisationer i det civila samhället? Vilken beredskap finns i normkritiska frågor och inkluderande mekanismer i folkbildningen?

Dagen arrangeras i Stockholm av Föreningen för folkbildningsforskning och riktar sig till företrädare för studieförbund, folkhögskolor, bibliotek och andra arenor i det civila samhället.

Läs mer om konferensen här (pdf, 1.8 MB).

2017-06-12