Interaktivitet på konferens om samverkan

Konferensen HSS - Högskola och samhälle i samverkan hade i år temat "Samverkan är framtidens drivkraft". Nätverket SIRA arrangerade workshops och presentationer för att diskutera samverkan genom interaktiv forskning.

Samverkan och interaktivitet präglade både innehåll och arbetssätt under de två dagar som HSS-konferensen pågick i Helsingborg. SIRA - Swedish Interactive Research Association har sedan många år varit en naturlig del av konferensen. I år representerades SIRA av Erik Lindhult, Mälardalens högskola, och Charlotte Petersson, Malmö högskola, samt av Cecilia Bjursell, Jönköping University. Erik, Charlotte och Cecilia deltog i en workshop om samproduktion under torsdagen. På fredagen höll de i två parallella paper sessions där forskare presenterade pågående projekt med interaktiva metodinslag. Dessutom valdes nya medlemmar in under det årsmöte som hölls på kvällen den 18 maj.

Under konferensens första dag var SIRA med på en workshop om samproduktion som policy och praktik. Workshopen syftade till att hitta lösningar på utmaningar som kan uppstå i samverkan. Utgångspunkten var den tradition kring samproduktion som växt fram vid Mälardalens högskola (MDH). Samproduktion ingår numera i den övergripande högskolepolicyn vid MDH och man kan ställa sig frågan vad det innebär för den akademiska utvecklingen samt för utvecklingen i det omgivande samhället. Thomas Wahl (MDH), Magnus Hoppe (MDH), Erik Lindhult (MDH) och Cecilia Bjursell (JU) gav korta inspel som en start. Efter denna inledning höll Charlotte Petersson i den process som mynnade ut i ett antal lösningar.

Samverkan handlar inte bara om att få människor från olika sektorer att mötas, utan det är också viktigt att tillvarata och utgå ifrån metoder och arbetsformer som främjar gemensamt kunskapande och handling, sa Charlotte Petersson.

En process för att involvera deltagarna under workshopen började med en inventering av dilemman som kan uppstå i samverkan. Där handlade det mycket om vad som saknas i dagens organisationer och arbetssätt. Sedan fick deltagarna ägna nästa del av processen till att komma på sätt att komma vidare om dessa dilemman uppstår genom lösningar och exempel från sina verksamheter. Slutligen summerades diskussionen i de tre viktigaste lärdomarna.

Under konferensens andra dag höll SIRA i papers sessions (pdf, 390.8 kB) där forskare hade blivit utvalda för att presentera projekt där interaktivitet är en central del i arbetet. Två presentationstillfällen arrangerades parallellt under rubrikerna "Hållbara samverkansmodeller och samverkansforskning" samt "Interaktiv forskning och arbetslivsutveckling". Presentatörerna hade fått i uppdrag att fundera över frågor som kunde diskuteras gemensamt och åhörarna deltog aktivt i dessa diskussioner. Det blev en spännande blandning av praktiska projekt från olika områden samtidigt som frågorna om interaktivitet och samverkan gav en plattform för gemensam dialog.

Utöver SIRA:s aktiviteter innehöll konferensen mycket annat som var givande och intressant kopplat till frågor om samverkan mellan högskola och samhälle. Extra kul var att arrangörerna hade lagt vikt vid att skapa möjligheter till interaktion genom att flera programpunkter byggde på närvaro och deltagande från alla parter. 2019 är det dags för nästa HSS-konferens som då sker vid Örebro universitet.

Blogginlägg

Efter HSS-konferensen har Cecilia Bjursell skrivit två blogginlägg kopplat till olika områden som diskuterades.

"Stockholmsproblemet"

"Samverkan är personberoende"

2017-06-14