Digitaliseringens effekter på samhället

Christian Sandström och Nils Karlson från Ratio, Näringslivets forskningsinstitut, har i en rapport fördjupat sig i digitaliseringens konsekvenser och möjligheter. En självklar men viktig del är att digitaliseringen kommer att påverka kompetensbehoven. För utbildning av vuxna innebär digitaliseringen att både innehåll och form kommer att påverkas.

Vi befinner oss i en tidsperiod som präglas av att digitaliseringen förändrar vårt samhälle och våra livsvillkor. Vissa jobb försvinner, andra tillkommer och för utbildning får det konsekvensen att nya kompetenser efterfrågas, andra blir mindre värda. Samtidigt som digitaliseringen inte är ett nytt fenomen, det finns en historia som går tillbaka till 60-talet, så är den här för att stanna och påverkar hela tiden nya sektorer. Enligt Christian Sandström är det tre saker som gör digitaliseringen unik.

Det första är den snabba utvecklingen av hårdvara som hela tiden möjliggör nya tillämpningsområden. Rent konkret så innebär det till exempel att hårdvaran hela tiden blir bättre och billigare.

Den andra är att digital teknik innebär att du kan återanvända kunskap och det gör att ekonomin blir helt annorlunda när du gör någonting digitalt. Om man jämför med ett glas vatten så kan antingen du eller jag dricka vattnet, med en kod kan du kopiera av mig och sen använder vi den båda två. Och det innebär att produktionskostnaden för en ny enhet i praktiken är noll när du väl har utvecklat den. Det är någonting som skiljer den digitala världen från den fysiska.

Det sista är det som kallas för tilltagande avkastning när man har fler användare. Man kan ta exemplet med telefoner. Om en människa på den här planeten har en telefon så kan den personen inte ringa till någon. Då har telefonen inget värde. Om det är två personer som har en telefon så kan de ringa till varandra och då tillkommer ett värde. När allt fler har tillgång till telefon så ökar värdet. Och det är samma princip med Facebook eller Google.

Dessa tre områden kan sägas driva förändringar och som sagt kommer det att ställa nya krav på ett livslångt lärande.

Förmågan att använda tekniken kommer att bli en konkurrensfördel. Vi har skrivit en hel del vetenskapliga artiklar där vi använder oss av data som finns på nätet. Istället för att göra intervjuer har vi systematiskt samlat och kodat information som finns i sociala medier. Plötsligt kan man hantera helt andra datamängder och dra helt andra slutsatser än det som var möjligt tidigare. Så att lära sig verktygen blir viktigare och viktigare. Forskarskrået kommer att påverkas. Jurister påverkas, ingenjörer, konsulter likaså. Men även andra kompetenser, så som omdömeskunskap, intuition eller de mer hantverksmässiga delarna av att fungera i yrkeslivet, måste rimligen bli viktigare, menar Christian Sandström.

Inom utbildning behöver det inte alltid handla om att kunna skriva kod men att man har en förståelse för programmering så att kan man arbeta ihop med andra som kan programmera. Det finns redan ett stort utbud av mjukvara och beräkningskapacitet som påverkar olika sektorer av samhället, till exempel bank och försäkring. Det dyker upp möjligheter att hantera stora mängder data och fatta beslut på mer rationella grunder. För både stora och små företag innebär det här förändringar i hur man rekryterar personal och utvecklar verksamheten.

En av slutsatserna i vår skrift är att digitaliseringen har genomgripande effekter på hela samhället. Den omvandlingen, antingen som ett hot eller som en potential, kommer in i verkstadsindustri, i logistiken, in i undervisningen, i hela samhället. En företagare behöver en viss nivå av allmänbildning som gör det möjligt att se det här och behöver sedan rekrytera annorlunda. Det är en sak vi tar upp i rapporten också, nämligen behovet av nya kompetenser. I några av mina första studier tittade jag på övergången till digital fotografering och hur kameratillverkare hanterade detta. Det fanns en fin mekanisk kompetens som skulle ersättas med kompetens om elektronik. Då behöver man rekrytera annorlunda. Man behöver sätta ner foten, ha en tydlig strategi och en tydlig vision, säger Christian.

Det handlar alltså om ett skifte från att se IT och teknik som en stödfunktion till att förstå teknik och teknikförändringar utifrån en strategisk synvinkel. För samhället handlar det om att klara av att bygga strukturer för fortbildning kopplat till de pågående förändringarna menar Christian Sandström.

Det handlar om att se till att individer har grundläggande färdigheter inom matematik och programmering men även inom språk, läsförståelse och muntlig framställning. Utöver de här generiska färdigheterna så kommer det att krävas ständigt fortbildning och ombildning under yrkeslivet. Då är det viktigt att samhället banar väg för detta. På ett sätt är det mycket enklare idag när det finns oceaner av kurser online man kan ta och få godkända på olika vis.

I rapporten "Digital disruption: konsekvenser för företagande, individer och samhälle" går Sandström och Karlsson igenom digitaliseringens konsekvenser och möjligheter för företagande, arbetsmarknad, kompetens och politik. Christer Sandström påpekar dock att han gärna hade fördjupat sig än mer i politiken där han menar att dagens lagar och regler egentligen är en reflektion av de tekniska och ekonomiska förutsättningarna vi har haft.

Man kan ta den högre utbildningen som exempel. Universitet och högskolor fungerade som ett relativt slutet system och som leverantörer av forskning och utbildning så länge vi inte hade digital teknik. Nu är de tekniska förutsättningarna annorlunda och det finns tiotusentals kurser och enorma mängder information och fakta tillgängliga på nätet. Då kanske det är läge att släppa på reglerna för vem som får utfärda examen och hur man finansierar det. Vad är egentligen en utbildning? Vad är egentligen en examen? Och det här händer i bransch efter bransch. Så fort tekniken expanderar horisonten för vad som är möjligt tekniskt och ekonomiskt då måste också institutionerna som är en produkt av hur det såg ut innan röra på sig.

Sandström hade därför önskat se mer av samspel mellan digitaliseringen och de politiska förändringarna som sker hela tiden eftersom digitaliseringen ställer helt nya krav på politiker att öppna upp och skapa rätt förutsättningar.

Text: Sarah Wikner, Wivalco. 

2017-08-16