Lärandet i det digitaliserade arbetslivet

Arbetslivet blir alltmer digitaliserat, vilket leder till nya utmaningar och möjligheter för lärande i arbetet. I projektet DigitaL arbetar forskare från Högskolan Väst och Göteborgs universitet tillsammans med olika aktörer i regionen för att undersöka dessa utmaningar och möjligheter.

Digitaliseringen i samhället går med en rasande fart och inte minst arbetslivet påverkas på flera sätt. Många arbetsplatser ser ett förändrat kompetensbehov hos sina medarbetare och dessutom har förutsättningarna för lärande, utbildning och kommunikation ändrats. Samtidigt skapar digitaliseringen nya möjligheter att utveckla arbetsmetoder och tjänster. Men hur ser egentligen konsekvenserna av den här utvecklingen ut? Det vill forskarna i projektet DigitaL fördjupa sig i utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv.

Projektet leds av Lars Svensson, professor i informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande vid Högskolan Väst, och Johan Lundin, docent i tillämpad IT vid Göteborgs universitet.

Vår främsta uppgift är att engagera och stimulera forskarnas arbete och att integrera våra respektive forskningsmiljöer i projektet, berättar de.

Därför är det viktigt att undersöka digitaliseringen i arbetslivet

Vad det innebär att vara kompetent i olika yrkesroller förändras i snabb takt. Inom skola, vård, industri och offentlig förvaltning sker en förskjutning i kompetensinnehållet – och detta är något som måste studeras och förstås från ett samhällsvetenskapligt perspektiv.

Nya former för arbete erbjuder och begränsar former för lärande i arbetet. Hur säkerställer vi då att medarbetare utvecklar nya kunskaper i ett förändrat arbetsliv? Det verkar inte som att våra traditionella system för fortbildning riktigt löser dessa utmaningar, förklarar de.

Enligt de båda forskarna handlar det inte bara om att lära sig att använda och förstå digitala verktyg i utförandet av arbetet – det handlar också om att vi i större utsträckning ska agera i en fullständigt virtuell värld som inte har någon fysisk motsvarighet.

Vi är just nu i en tid där det lyfts fram allt fler argument för att digital teknik kommer kunna utföra vissa, delvis intellektuella arbetsuppgifter bättre än människor. Till exempel köra bil, fatta medicinska beslut eller återkoppla när elever lär sig räkna matematik. Detta gör att yrkesroller utmanas. Därför behöver vi utveckla metoder för lärande i arbetet som gör att medarbetares kompetens upprätthålls över tid. Här erbjuder digitaliseringen en rad möjligheter för lärande mellan kollegor och i relation till arbetet, menar de.

Delegering av tänkande i framtidens arbetsliv

Att avancerad digital teknik tar över såväl fysiska aktiviteter som tänkande från människan är något som intresserar de båda forskarna. Om maskiner tar över de mer kvalificerade arbetsuppgifterna, så krävs det mindre kvalificerat arbete. Personalen i olika verksamheter kommer därmed inte kunna lika mycket som man kunde tidigare.

Processen när vi lämnar över en aktivitet till teknik brukar vi prata om som delegering. Att delegera är inte något självklart och vi vet att konsekvenserna av delegering ofta blir oväntade. Att delegera mer intellektuella aspekter av arbete och vardag gör att vi behöver diskutera detta ur perspektiv som inte i första hand är kopplade till effektivisering av verksamheterna. Vi kan inte förhålla oss passivt till digitaliseringen i denna process – vi behöver utveckla idéer om vad vi vill att barn, arbetande och medborgare behöver kunna, veta och förstå i samhället.

Nya forskningsprojekt under hösten

Projektet som startade redan 2014 tar nu ny sats inför hösten. Bland annat ska två doktorander studera hur digital kompetens gestaltar sig i produktionsindustrin på olika sätt. Dessutom kommer de att arbeta intensivt med att etablera fler kontakter inom vård, skola och tillverkningsindustri. Några tillämpningsområden är digitalisering inom hälsa och sjukvård, integration, skola och kompetensutveckling samt industriell digitalisering.

En bubblare i projektet är också hur digital teknik kan stödja arbetet med integration av nyanlända, avslutar de.

Om DigitaL

DigitaL startade 2014 och är ett samarbete mellan forskargrupper som arbetar med lärande i det digitala arbetslivet på Högskolan Väst och Göteborgs universitet. I forskningsprojektet samarbetar forskarna med ledande företag inom IT-sektorn och med stora arbetsgivare i Västra Götaland.

I oktober 2016 gav Västra Götalandsregionen ett forskningsanslag på 8,4 miljoner kronor till DigitaL som ska användas till att förstärka och utveckla det tvärvetenskapliga forskningssamarbetet. Målet är en långsiktigt hållbar, lärosätesövergripande forskningsmiljö, som bedriver internationellt stark forskning inom det digitala arbetslivet.

2017-09-25