Intervju med Annie Sundling

I denna intervju får ni träffa Annie Sundling, som skrivit ett av de vinnande bidragen i Encells uppsatstävling 2017. I sin uppsats har hon jämfört läroplaner för modersmål i Sverige och Danmark eftersom dessa grannländer har valt olika spår gällande en litterär kanon.

I denna intervju får ni träffa Annie Sundling:


Varför valde du att skriva om ditt ämne? 

Litteratur, läsning och funderingar kring just kanon är ämnen som intresserar mig mycket och ligger mig varmt om hjärtat. Läsning, både på individnivå men också på skol- och samhällsnivå är också något som ständigt diskuteras. Debatter om läsningens och litteraturens plats i skolan förs nästan årligen, inte bara i Sverige utan även i Norden och resten av världen. Det gjorde mig nyfiken på att faktiskt titta närmare på de dokument jag kommer förlita mig på i mitt yrkesliv som lärare. För att bredda min undersökning ville jag sätta dessa dokument i kontrast eller relation till ett av våra grannländers läroplan, där jag visste att de valt att införa en litteraturkanon och att det är något som flera gånger föreslagits även här i Sverige men än så länge inte blivit verklighet.

Vem tycker du borde läsa din uppsats?

De som arbetar med litteratur och läsning på olika sätt, antingen i eller utanför skolan eller om det helt enkelt finns en nyfikenhet kring dessa frågor. Det är ju faktiskt inte bara i skolan som människor läser eller som frågor kring läsning är viktiga.

Finns det några viktiga lärdomar som du gjort utöver det som står i uppsatsen som kan vara intressanta för andra?

Att skriva en uppsats ensam var en större utmaning än jag trodde samtidigt som det gjorde att jag lärde mig mycket om mig själv och min arbetsprocess, vilket jag förhoppningsvis kan ha nytta av i framtiden. Även att våga ta steget och skicka in min uppsats till denna tävling kändes utmanande och lite skrämmande. Det innebär ju på något sätt att visa sig sårbar och låta det jag arbetat med i så många timmar, dagar och veckor bli granskat och bedömt utanför min kontroll. Nu med facit i hand är jag otroligt glad och stolt att jag vågade och jag hoppas att fler vågar utmana sig och tro på sig själva!

Vilket är ditt tips till andra studenter som ska skriva sin uppsats?

Det viktigaste tror jag är att du väljer att skriva om något som intresserar och engagerar dig. Jag tror också det är viktigt att vara medveten om att uppsatsskrivandet verkligen är en lång process och att det flera gånger kommer kännas som att en inte kommer någonstans eller inte alls skriver om det en tänkt sig. Låt det vara okej och stressa inte igenom grunderna, det är du tacksam för senare. Det sista jag skulle vilja nämna är att också våga ta stöd från handledare eller andra personer i omgivningen som på olika sätt skulle kunna hjälpa till, särskilt om du skriver ensam. Det kan kännas skönt att ha ett bollplank men även någon som kan stötta och uppmuntra.

Vad har hänt sedan du blev klar med uppsatsen?

Jag har tagit min ämneslärarexamen, haft sommarlov och arbetar nu som lärare i svenska och engelska på en skola i Linköping.

Kommer du att arbeta vidare på samma område i framtiden?

Som lärare i svenska och engelska arbetar jag med läsning hela tiden på olika sätt vilket är både spännande och utmanande. Men det finns absolut en dröm om att få arbeta eller forska vidare på frågor som rör just läsning, litteratur och kanon i framtiden.

Är det något mer du vill tillägga?

Jag känner mig glad och hedrad över att få ta emot ett stipendium för min uppsats. Det visar att det arbete jag gjort faktiskt lett till något som andra människor värdesätter och tycker är värt att sprida vidare. Så, tack igen Encell för detta fina stipendium!

2017-10-17