Intervju med André Hedberg och Marcus Kullman

I denna intervju får ni träffa André Hedberg och Marcus Kullman, som skrivit ett av de vinnande bidragen i Encells uppsatstävling 2017. I sin uppsats har de undersökt hur individer och organisationer identifierar, lär sig om och tillämpar kunskaper i hållbarhet för att bidra till företagets framgång.

I denna intervju får ni träffa André Hedberg och Marcus Kullman:

Varför valde ni att skriva om ert ämne?

Vi har båda ett intresse för hållbarhetsfrågor som blev utgångpunkten för uppsatsen. Dessutom så läste vi en master med management-inriktning, som fick utgöra det andra lagret på uppsatsens inriktning. Dock insåg vi fort att det redan gjorts väldigt mycket inom forskningsområdet för hållbarhet och management, vilket sporrade oss att lägga på ett tredje lager för att undersöka ett tidigare outforskat perspektiv. Det ledde oss till att först lyfta upp perspektivet till styrelserummet, istället för ledningsgruppen, för att undersöka hållbarhet ur det högsta strategiska perspektivet. Sedan fann vi kunskapsstyrning, som är ett fält inom managementforskning, och det blev en sista naturlig komponent för att skapa en avgränsad och tydlig referensram för vad och på vilket sätt som vi skulle undersöka hållbarhet i företagsstyrelser.

Vem tycker ni borde läsa er uppsats?

Alla med ett intresse för hållbarhet eller hur organisationer arbetar med kunskapsbildning och kunskapsspridning. Våra slutsatser borde vara av intresse för både företag och deras styrelser, men även för individuella styrelseledamöter för att skapa en större förståelse om deras egen påverkan på styrelsens aggregerade kunskap. Akademiskt ger uppsatsen en teoretisk grund för fortsatta studier inom gränssnittet mellan hållbarhet, kunskapshantering och företagsstyrelser. Den ger också en vidareutveckling av konceptet "absorptive capacity" och om hur det analogt kan appliceras från sina tidigare användningsområden.

Finns det några viktiga lärdomar som ni gjort utöver det som står i uppsatsen som kan vara intressanta för andra?

Eftersom det finns väldigt många studier inom managementlitteratur om kunskapshantering är en viktig lärdom att förstå att kunskap som ämne är väldigt komplext och brett. Det är viktigt med tydliga och väl motiverade avgränsningar för att djupare undersöka några delar av den mängd litteratur som finns i ämnet. På så vis kan uppsatsen dra mer precisa och trovärdiga slutsatser om en snäv del inom managementlitteraturen, istället för mer intetsägande och generella slutsatser.

Vilket är era tips till andra studenter som ska skriva sin uppsats?

Börja tankeprocessen om ämnesval så fort som möjligt och skriv ned era tankar tidigt - text blir alltid bättre av att bearbetas i många omgångar och det är motiverande, framförallt tidigt i uppsatsskrivningen, att se konkreta framsteg. Ofta kan man känna att man inte har något att skriva om för att man fortfarande navigerar sig inom alla teorier och bygger sitt ramverk, och det är just i den situationen som det är bättre att skriva vad man tror man kommer hitta och sedan ändra i efterhand. Det höjer kvaliteten på uppsatsen eftersom man faktiskt har text att bearbeta och utgå från och gör att varje ord kommer vara ordentligt genomarbetat.

Vad har hänt sedan ni blev klara med uppsatsen?

Först tog vi ett långt och efterlängtat sista sommarlov som vi rekommenderar alla att göra efter sin uppsats. Sedan en månad har vi båda börjat arbeta. André har börjat som Trainee i Business Sweden's Talent Accelerator Programme och ska precis flytta till Marocko och Casablanca för att bli en del av Business Sweden’s team i Västafrika. Marcus har börjat som managementkonsult på Cordial här i Stockholm, som fokuserar på affärsmodellering och affärstransformationer.

Kommer ni att arbeta vidare på samma område i framtiden?

Både kunskap och hållbarhet är ämnen som kan tillämpas tvärfunktionellt vad man än jobbar med, oavsett bransch och befattning. Vår uppsats och dess ämne kommer alltid vara av intresse och en hjärtefråga som vi kommer driva var vi än jobbar. Om vi kommer att arbeta specifikt inom det här området får framtiden avgöra.

Är det något mer ni vill tillägga?

Stort tack för att vi fått äran att motta det här priset. Det är så otroligt viktigt med kunskapsfrämjande! Precis som vårt ämne så är kunskapsfrämjande applicerbart i alla organisationer och det finns stor nytta för alla individer och organisationer att utbilda sig själva inom området och förbättra sina egna kunskapsförmågor.

2017-10-19