Kreativt lärande för äldre personer

Äldres lärande är ett växande område inom fältet livslångt lärande. Syftet är att studera vilken roll lärande har för att utveckla och bibehålla förmågor och kunskaper genom hela livet. På ELOA-konferensen förra veckan var kreativiteten i fokus.

Kreativitet i både innehåll och genomförande var det genomgående temat på årets ELOA-konferens som arrangerades av Leeds Becket Universitys enhet för film, musik och scenkonst. Leeds satsar på att vara den bästa staden för alla (pdf, 3 MB) åldrar och universitetet är en av de aktörer som arbetar för att uppnå detta. Under konferensen presenterades en rad fina exempel på projekt för och med äldre deltagare där den röda tråden var att lära sig något nytt samtidigt som projektet var upplagt som ett forskningsprojekt för att studera effekterna av dessa insatser.

Ett projekt som presenterades var teater för nybörjare riktat till pensionärer. Konferensdeltagarna fick se en pjäs som var framtagen och framförd av pensionärer med syftet att bryta stereotyper om äldre personer samtidigt som pjäsen utgjorde ett underlag för reflektion och diskussion om vad det innebär att åldras. Några andra projekt hade dans i fokus. Det rörde sig om allt från dans sittande i stolen, för de som har svårigheter att röra sig, till balett på hög nivå. Vid uppföljningar visar det sig att de som dansar får bättre balans och det här minskar risken för fall som är vanligt senare i livet och orsakar kostnader och lidande. Uppföljningarna av de genomförda dansprojekten gav faktiskt positiva effekter på alla de mått som ingick i studien – de som dansar får positiva fysiska och psykiska effekter.

Flera av Encells medarbetare är med i ELOA-nätverket och 2015 hölls konferensen i Jönköping. I år deltog Ann-Kristin Boström och Cecilia Bjursell med var sin presentation. Ann-Kristin Boström har ett pågående projekt om stickningscirklar som en arena för lärande, välmående och samhällsengagemang. Cecilia Bjursells projekt handlar om äldres berättelser som en form att lära om sig själv och sitt sammanhang senare i livet. Nästa års konferens sker i Faro, Portugal. 

ELOA - Network on Education and Learning of Older Adults Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – är ett av ESREA:s nätverk. Syftet med ELOA-nätverket är att föra samman Europeiska forskare som intresserar sig för äldres lärande, utbildningsgerontologi och vuxenutbildning. Det här ska stärka forskningen genom att skapa nätverk för framtida projekt och främja utbyte av kunskap och erfarenheter.

IDENTITY, VOICE, CREATIVITY, ACTION!

The 8th conference of the ESREA Network ELOA 9-11 November 2017, Leeds.

2017-11-14