Livslångt lärande i familjeföretag

Småland är en region med många små- och medelstora familjeföretag. I mötet mellan generationer i företag är ägarskiftet en stor och viktig fråga. Nu finns snart en ny kurs som ska stödja generationsmötet för att kunskap, tillgångar och andra värden ska leva vidare.

– I Sverige generellt, men i den här regionen inte minst är det väldigt många företag, både stora och små, som ägs av familjer, säger Mattias Nordqvist, professor i företagsekonomi och centrumledare för Center for Family Enterprise and Ownership vid Jönköping International Business School, JIBS.

Flera av företagsägarna närmar sig nu, eller har passerat, pensionsåldern och frågan är om företaget ska gå vidare i familjen eller säljas. Oavsett vilket beslutet blir så menar Mattias Nordqvist att det är viktigt med en viss utbildning kring frågan, för att kunna ta ett välavvägt beslut och genomföra ägarbytet på ett bra sätt. Det är mycket kunskap som ska föras vidare till den som tar över och processen kan vara komplicerad.

JIBS har nu fått 2,9 miljoner från KK-stiftelsen för att utveckla en kurs om ägar- och generationsskiften i familjeföretag. De ska påbörja planeringen av kursen under våren och kursstart blir i januari nästa år, så den som vill söka kan göra det vid höstens ansökningsomgång.

Tanken är att inleda ett samarbete med ett antal företag, som bland annat ska användas som fallstudier.

– Det blir en blandning av teoretisk och praktisk kunskap.

Kursen omfattar 15 hp på deltid och kommer i huvudsak vara webbaserad, med enstaka fysiska träffar. Målgruppen är personer som arbetar i företag, är rådgivare åt företag eller äger företagen, men även masterstudenter.

JIBS har fått pengar för utformningen av kursen och för att kunna dra igång den. Men tanken är att den ska fortsätta.

– Det övergripande målet är att kursen ska bli en del av det ordinarie utbudet från 2021, säger Mattias Nordqvist.

Mattias Nordqvist
2018-01-24