Nytt projekt ska studera utbildningsbranschen som marknad

Skolledare och skolhuvudmän översvämmas med erbjudanden om produkter, idéer och tjänster som ska hjälpa till att förbättra utbildningen. Nu ska fem forskare vid Malmö universitet studera fenomenet.

Malin Ideland är professor i utbildningsvetenskap och docent i etnologi vid Malmö universitet. Tillsammans med fyra kollegor har hon precis startat ett nytt projekt där de ska titta på externa aktörer inom utbildningsvärlden. Det kan vara allt från företag som erbjuder digitala lösningar, till organisationer och andra som på olika sätt vill hjälpa skolan.

– För det första försöker vi förstå det historiskt. Hur blev det så att skolan blev en sån marknadsplats? säger Malin Ideland.

De har gjort en liten förstudie där de har tittat på aktörernas hemsidor och hur de själva marknadsför sig. Varför behövs de och hur visar de att de kan fylla en roll?

– Alltihop är ju inom en berättelse om att skolan är dålig och behöver förnyas och förbättras.

Identifiera god forskning

De flesta av aktörerna som riktar sig mot skolan pratar om att de är forskningsbaserade. Men här blir det enormt viktigt vad som egentligen är god skolforskning poängterar hon.

Malin och hennes forskarkollegor ska intervjua både de som köper in produkter och tjänster till skolan, det vill säga skolledare och kanske även personal på förvaltningarna, och de som säljer dem.

– Vi tror att de som jobbar med detta är genuint intresserade av att förbättra skolan. Hur ställer de sig till att de kommer in utifrån? Det ska bli väldigt spännande att höra vad de tycker för vi har inte pratat med dem än. Vi är verkligen nyfikna på de här företagen.

Hon berättar om en skolledare som beskriver känslan av att vara som ett paraply, som försöker skydda skolan från alla erbjudanden.

– Vem tar ansvar för skolan?

Tre områden i fokus

Digitaliseringen har gjort att man måste ta in fler aktörer, det är mer genomgripande än bara en lärobok. Tillsammans med debatten om att den svenska skolan är i kris har det öppnat ett utrymme för fler att involvera sig. Men det är inte bara digitaliseringen det handlar om. I sin förstudie identifierade de ytterligare två intressanta områden; skolutveckling och entreprenörskap.

De ska göra djupintervjuer och observationer, och även samla in mer material från aktörernas egna hemsidor. Projektet som påbörjades vid årsskiftet kallas ”Utbildnings AB. En studie av villkor för, och konsekvenser av, edu-prenöriellt engagemang i svensk skola”. Vetenskapsrådet är finansiär och det ska löpa över tre år.

– Det är ett jättestort område och vi kommer ju att behöva begränsa oss. Nu är vi i en sån här härlig kreativ startfas.

I och med att Malmö högskola blev universitet så har Malin Ideland fått lite mer tid till forskning i sin tjänst, och det bli även mer forskning på universitetet som helhet.

– Vi ser fram emot detta med stor förtjusning, säger hon.

Malin Ideland
2018-01-30