Viktigt att få med det muntliga i distansundervisningen – lärare behöver utveckla sin digitala kompetens

Lisbeth Amhag, universitetslektor och fil.dr. i pedagogik/nätbaserat lärande vid Fakulteten för lärande och samhälle, har arbetat på Malmö högskola (idag universitet) sedan 2002. Mycket har hänt inom undervisningen sedan dess, men en sak som inte har utvecklats så snabbt som det borde är användningen av olika digitala redskap i distansundervisningen. Något som Lisbeth har undersökt i flera studier bland lärarstudenter.

– Vi har sett att högskolelärare inte har tillräcklig kompetens att använda olika nätbaserade läraktiviteter. Många lärare behöver utveckla sig i att använda mer webinarier online och förinspelade videor, flipped classroom, för att främja det dialogiska utbytet och studenters lärande, säger hon.

Ofta används lärplattformen för att organisera och informera om kursen. Studenterna på distanskurserna kommunicerar för mycket i skriftlig form, men Lisbeth har sett i sin forskning att det muntliga tillför oerhört mycket.

– Det är jätteviktigt att ha alla delarna med i en distansutbildning, så att studenterna inte bara ska skriva. Det har jag fått tydliga bevis på. Webinarier online har väldigt stor betydelse.

Läraren ska inte bara agera föreläsare, studenterna måste få vara engagerade också.

– Det är de som ska prata. Sen kan jag som lärare komma in, absolut, men inte ha tonvikten. Lärare är vana att ha största rollen, det tar de gärna med sig i webinarierna. Håll gärna en låg ton men var ändå med och stötta.

Saknas tillräcklig support

Hon menar att lärarna efterfrågar stöd till att utveckla sin pedagogik och sitt didaktiska kursupplägg digitalt, medan det som ofta erbjuds är hjälp med det rent tekniska.

– Det finns ett behov av fler stöd till lärare att undervisa online och mobilt. Studenterna är jätteduktiga på det.

Själv har hon studenter som deltar i undervisningen via så väl datorplattor, bärbara datorer som mobiltelefoner.

– Det är inga problem för alla har något av dessa redskap.

Bra resultat av kamratrespons

Hon har tidigare undersökt vad som händer när studenterna får läsa varandras arbeten under kursen och ge feedback. Effekten blev tydlig. Studenterna höjde sina resultat och deras arbeten blev tydligare och mer litteraturanknutna.

– Det ger mer att läsa andras texter, än att få respons av andra, uttryckte studenterna.

Kamratrespons används nu i många kurser.

Lisbeth börjar se målsnöret i karriären. Med de nya forskare som nu tillkommit till RAHE-gruppen (Research on Adult and Higher Education) hoppas hon att forskningen på området fortsätter och att tekniken appliceras mer pedagogiskt och didaktiskt i undervisning framöver, baserat på de tydliga resultat som gruppen redan har presenterat.

- Lärarutbildare måste hinna utveckla sin kompetens och prioritera om och undervisa mer digitalt och modernt än vad många gör. Vi måste ge oss i kast med det som högskolelärare, betonar hon.

Lisbeth Amhag

Fakta: Webinarie

Ett webinarie är ett seminarium, föredrag eller workshop som hålls på webben. Deltagarna kan ställa frågor och diskutera i realtid, till skillnad från en webbsändning som är en livesändning av en föreläsning eller liknande där åhörarna inte kan interagera.

2018-01-31