Lärarnas företag hamnar i skymundan i debatten

Debatten om privata aktörer i utbildningsbranschen handlar för det mesta om riskkapitalister och uttag av stora vinster. De mindre företagen, som växer sakta och drivs av personer som brinner för skolan och lärandet, riskerar att sättas i samma fack som de stora bolagen.

Johan Hedström och Malin Myrberg på Lavigruppen

På ett kontor i Örebro finns LAVI gruppen AB. Företaget har funnits sen 2015 och vi träffar Johan Hedström, affärsutvecklingschef, och Malin Myhrberg, produktägare och projektledare. Båda är lärare och sade upp sig från fasta lärartjänster för att utveckla delar av de affärsområden som LAVI gruppen nu arbetar med. De är nu fem anställda på kontoret.

– När vi började den här resan ville vi bland annat komma åt problematiken på yrkesprogram, säger Johan Hedström.

Han refererar till det faktum att gymnasieskolan många gånger misslyckas med att få med allt det som eleven gör och visar att hen kan ute på APL i sin bedömning.

– I betygssättningen ska man ta hänsyn till all tillgänglig kunskap om eleven. Människor ute på företag kan det eleven ska kunna för att vara anställningsbar men har svårt att översätta det till dagens målstyrda gymnasieskola.

LAVI gruppen utvecklade därför ett molnbaserat planerings- och uppföljningssystem för att kontinuerligt följa upp och bedöma en elevs kunskaper och färdigheter. Systemet används nu av flera skolor och kommuner, i både gymnasieutbildningar och vuxenutbildningar. Bland annat är det gjort för att underlätta för att flera personer ska bedöma eleven under en kurs. En app ska underlätta bedömning ute i fält, under praktiska moment, och även kunna göra så att eleven kan gå in och redovisa och göra självskattningar över sin kunskapsutveckling.

– Förhoppningsvis underlättar vi för yrkeslärare, säger Johan Hedström.

Går igenom företagens mänskliga kapital

Ett annat av benen företaget står på är att de hjälper andra företag att göra kompetensutredningar.

– Det kan vara så enkelt att ett företag inte når sina produktionsmål men man kan inte sätta fingret på det.

Ett exempel är en verkstadskedja reagerade på att den fordonstekniska branschen inte har tillgång till en tillräcklig mängd personal med rätt kompetens. I partnerskap med LAVI gruppen mynnade det hela ut i en satsning på utbildningar till fordonstekniker i Vårby och Lund. En massiv marknadsföringsinsats med Realgymnasiet som huvudman resulterade i elever som köade för att få plats.

Nu är de dessutom igång med att hjälpa Örebro Truckstop med hur de ska bli mer attraktiva som praktikplats och i förlängningen som arbetsgivare. Vid Truckstop finns ”allting” som gäller tunga fordon samlat på ett ställe, bränsledepå, säkerhetsparkering, verkstad, reservdelsbutik, gummiverkstad, tvätthallar, trafikbutik, bistro, motell, konferens- och utbildningslokaler med mera. Johan Hedström berättar hur LAVI gruppen bland annat har hjälpt till att visualisera verkstaden på Truckstop för att se hur den kan kopplas ihop med kursplanerna i gymnasieskolan. Det finns nu dessutom en lärare anställd på plats för att underlätta elevmottagandet.

– Företagare tar ansvar i gymnasieskolan för att säkra kompetens. Det händer litegrand, säger han.

Förstudie viktigt

Johan Hedström poängterar vikten av att inte bara göra, utan vara noga med att först titta på vad det är som verkligen behövs, och var. Men det får heller inte bli så att det bara görs förstudier som inte leder någon vart.

– Vi vill jobba med kvalitativa kartläggningar om var problemet sitter, tillsammans med dem som har problemet. Vi jobbar jättemycket med behovsanalyser, säger han.

De har också arbetat med utbildningar för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden på, uppdrag av Örebro kommun och andra aktörer. Även här satsar de hellre på liten skala och bra resultat än att försöka få igenom så många som möjligt. Den första utbildningen de gjorde på området omfattade elva personer, som fick lära sig att utföra allehanda service och hantlangning på byggarbetsplatser. Allt utifrån vilka behov näringslivet hade flaggat för. Och målet var högt ställt.

– De hade tolv veckor på sig att få jobb. Det var så vi såg det. Att få ett diplom bland förmodligen tusen andra är inte så inspirerande.

Nio av de elva fick jobb efter utbildningen och en gick vidare i studier.

– Det blev ju resultat. I stället för att vi tog in 20 och gjorde samma grej för alla så fick vi chansen att visa att det är bra att sätta folk på rätt ställe.

Företagarnätverket hjälps åt

LAVI gruppen siktar vidare, bland annat ligger fokus i ett projekt nu på att få in fler elever, framför allt tjejer och personer med invandrarbakgrund, till entreprenadutbildningar. Och självklart är det mycket i deras verksamhet just nu som handlar om integration. Både i utbildningar och på arbetsplatser.

– Ska det vara ärligt och på riktigt så måste det ju vara den här kitteln som speglar hur samhället ser ut, säger Johan Hedström.

Han menar att deras styrka sitter i den lilla organisationen. I stället för att bli stora har de valt att omge sig med andra företag som de kan samarbeta med. Och de håller sig framför allt i Mellansverige.

– Där känner vi människor, där har vi kontakter och är trovärdiga.

Han tror inte på att bygga verksamheten på upphandlingar, det känns för osäkert framåt. Däremot kan de, tillsammans med företagen i sitt nätverk, svara på någon upphandling ibland om det känns rätt.

– Det vi skulle vilja det är att behålla det vi har. Att växa i sig är ju inget självändamål.

Johan Hedström förklarar hur de vill kunna hålla sina insatsplaner, följa dem från a till b och kunna kvalitetssäkra när en organisation eller ett företag har kommit till det önskade läget.

– Det är ju inget som man sätter sig och hittar på, säger han.


Sara Bref

2018-02-26