Studieförbundet Vuxenskolan Malmö vill bli än mer inkluderande

Studieförbundet Vuxenskolan Malmö har beslutat sig för att bli HBTQ-certifierade. Arbetet påbörjades i mars och kommer att pågå hela året. Avdelningschef Carina Lännerberg berättar att de redan innan har arbetat mycket med normkritik och jämställdhet men att de nu vill ta det ett steg längre.

Studieförbundet Vuxenskolan Malmös personal och styrelse


Inspirationen kom från en av deras samarbetspartners, ett vårdboende i Malmö stad, som själva hade certifierat sig.

Under förra året hade Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Malmö nästan 14 000 kursdeltagare och drygt 27 000 personer som deltog i något arrangemang inom deras kulturprogram.

– Vi vill inte rikta in oss på vissa grupper, vi vill möta alla människor där de är. Alla ska känna sig lika välkomna till oss, oavsett vem man är, säger avdelningschef Carina Lännerberg.

Personalen ska utbildas

Flera hundra verksamheter runt om i landet har hittills genomfört RFSLs certifiering. Det är till exempel ungdomsmottagningar och andra vårdinrättningar, kommunavdelningar, fritidsgårdar med flera.

Certifieringen ska enligt RFSL ge verktyg för att kunna ”arbeta systematiskt med likabehandling, bemötande och mänskliga rättigheter”. Samtliga anställda ska delta i utbildningen, hos SV Malmö är det 19 anställda och 11 personer i styrelsen. Under 2018 kommer de att ha flera träffar och en arbetsgrupp ska ta fram en handlingsplan för hur just deras verksamhet ska bli mer inkluderande.

Eftersom arbetet precis har börjat vet inte Carina Lännerberg än om certifieringen på något sätt kommer att påverka själva utbudet hos SV Malmö. Men det slutar inte med 2018 års arbete berättar hon.

– Nästa år kommer vi att satsa på våra kursledare, då kommer de att få göra en digital utbildning. Det här ska bli en röd tråd i hela vår verksamhet, det ska genomsyra allt vi gör.Sara Bref


2018-03-27