Tankar om lärande i en uppkopplad värld

INTED-konferensen är en årlig mötesplats för forskare som på ett eller annat sätt studerar teknik och utbildning. I år deltog 700 deltagare från 80 länder. Det samlade intrycket från årets konferens är att vi har tekniken - nu måste vi utveckla pedagogiken.

– Det är som om jag sitter i en kanot och bakom mig i vattnet ser jag skuggan av en stor haj. Känslan är att jag hela tiden måste fortsätta paddla för att den inte ska äta upp mig, säger en lärare från Irland.

Det hon pratar om är hur den tekniska utvecklingen påverkar den pedagogiska utvecklingen. Hon har själv provat att använda bloggar som ett sätt att stimulera doktoranders skrivande tidigt i forskarutbildningen. Det fungerade väl.

På INTED samlas lärare, forskare och myndighetsrepresentanter från hela världen för att diskutera samspelet mellan teknik och utbildning. Medan det i vissa sammanhang kan vara fokus på den senaste tekniska utvecklingen så handlar innehållet på INTED om hur tekniken påverkar utbildning.

Tekniken inte målet

Konferensen inleddes av två huvudtalare som talade om detta: Sylvia Martinez förespråkade att ’the maker movement’ ska inkluderas i utbildning och Jaime Casap funderade över vad det innebär att generation Z kommer till högskolan.

Den första huvudtalaren, Sylvia Martinez, är rådgivare på Standford, internationell talare och driver ett företag som publicerar böcker om hur skolan kan stimulera lärande genom att använda modern teknik. Hon är mest känd för att förespråka att lärare inkluderar ’the maker movement’, makerrörelsen, i skolan. Makerrörelsen handlar om trenden att göra saker själv med hjälp av olika sorters hantverk.

Martinez menar att användandet av den nya tekniken kan ge erfarenheter som leder till ett lärande. Ett exempel är att använda 3D-printers och låta barnen skapa saker med hjälp av den. Tekniken blir alltså inte målet utan ett medel att skapa saker utifrån olika uppgifter vilket innebär att problemlösningsförmågan stimuleras.

Sylvia Martinez

Den andra huvudtalaren, Jaime Casap, har titeln Chief Education Evangelist på Google. Casap inledde med att tala om den kraft som finns i utbildning: ”Utbildning har gjort att jag, en kille som växte upp i Hell’s Kitchen, NY, arbetar på Google för att främja utbildning”. I sitt jobb arbetar han som lärare på olika nivåer i skolsystemet och varvar detta med att vara ute i andra organisationer och tala om utbildning, innovation och jämlikhet.

Han intresserar sig också för hur högre utbildning måste ändras för att möta generation Z. Generation Z är den uppkopplade generationen, molngenerationen. De känner bara till en uppkopplad värld och teknik är en självklar del av deras liv. Casap betonar att den här generationen är de precis som oss men de ser sig själva som en del av en global, social, visuell och teknologisk värld. Samtidigt behöver de träna förmågor som gör att de kan leva i en sådan värld.

Jaime Casap

Båda huvudtalarna pekar på vikten av att lära genom att göra. Det här är inga nya tankar – Martinez refererade till Jean Piaget som sa att ”Knowledge is a consequence of experience” och här kan makerrörelsen bli ett sätt att skapa erfarenheter och därmed kunskaper. Casap påpekade att digitaliseringen inte handlar om teknik utan det handlar om utbildning. Vi måste utbilda oss för att bidra till och leva i en digitaliserad värld.

Det som faktiskt är annorlunda nu för tiden är att tekniken är integrerad i vår vardag på ett mycket omfattande sätt. De nya tekniska verktygen kan väcka intresset för gamla hantverkstraditioner men de kan också bidra till att arbeta på helt nya sätt. Läs om hur till exempel virtuella lärmiljöer kan bidra till utbildning på ett sätt som inte var möjligt i ett traditionellt klassrum.

Tekniken finns alltså redan där, men det är genom utbildning vi har möjlighet att påverka och skapa den framtid som vi vill ha. Lärare kan stödja kombinationen av det gamla och det nya på ett givande sätt. Och den där hajen som den irländska läraren tyckte sig se under vattenytan är inte en haj, det är ett stort stim av lärare runt om i världen som varje år simmar vidare för att lära sig om den nya tekniken och hur den adderar till den undervisning som de erbjuder.Cecilia Bjursell

 

INTED 2018

Här finns inspelningar från konferensen.

Hemsida för INTED 2018.

Mer från INTED på bloggen Collearn: Generation Z, så möter du dem.

2018-03-27