Uppdragsutbildningar gynnar både akademi och samhälle

Uppdragsutbildningar är en viktig del av universitetens verksamhet. Både för att samverka med näringslivet och det övriga samhället men också många gånger ur en ekonomisk aspekt. Uppdragsutbildningarna kan finansiera både kompetensutveckling och forskning inom akademin. Vid Karlstads universitet organiserar man all sin uppdragsutbildning i ett separat helägt dotterbolag, Karlstads universitets uppdrags AB.

Kerstin M Haraldsson och Camilla Johansson på Karlstads universitet


– Vi är både stöd mot kunden men också ett stöd internt, säger Camilla Johannesson, vd för Uppdrags AB.

Personalen som jobbar inom bolaget sköter marknadsföring och kommunikation utåt, de jobbar uppsökande mot näringsliv och offentlig sektor och har koll på det juridiska och det ekonomiska. Lärare och forskare från de olika fakulteterna genomför sedan kurserna.

– Kort sagt så sköter vi affärerna och lärarna fokuserar på att undervisa, säger Kerstin M. Haraldsson, kommunikatör på Uppdrags AB.

Forskarna positiva till att delta

Precis som hos alla universitet och högskolor så har lärarna fullt upp i den vanliga verksamheten. Lärarnas arbetsbelastning blir lätt en flaskhals för hur mycket externa utbildningar man kan ta på sig att anordna.

– Det är ett ständigt dilemma. Det händer att vi får tacka nej men i de flesta fall lyckas vi lösa det, säger Camilla Johannesson.

De flesta i personalen vill gärna ställa upp och undervisa på uppdragsutbildningarna. Det blir en chans att nyttiggöra sina forskningsresultat, att skapa kopplingar till de yrkesverksamma inom sitt fält och det ses som meriterande när man ska ansöka om forskningsmedel.

– De flesta tycker att det är kompetensutvecklande för dem själva också, att stå framför kursdeltagare som har ryggsäcken full med erfarenheter, säger Kerstin M. Haraldsson.

De eventuella överskottsmedel som uppdragsutbildningarna ger används för nya satsningar och för kompetensutveckling för universitetets personal.

Utbildningsväsendet stor kund

Eftersom Karlstads universitet har en tradition av att vara stora inom lärarutbildning så ligger tyngden där även i Uppdrags AB. Många av utbildningarna riktar sig mot förskola och skola, även om man strävar efter att bredda sig. Offentliga verksamheter och myndigheter är stora kunder, medan näringslivet är lite mer återhållsamma med kompetensutveckling till sina anställda.

– När det är full rulle då har man inte tid, och när det går dåligt då tycker man att man inte att man har råd, säger Camilla Johannesson.

När företagen beställer utbildningar till sina anställda är det många gånger ett relativt smalt område som efterfrågas. Och det är vanligare att man beställer utbildningar som inte ger högskolepoäng. När till exempel vårdpersonal ska vidareutbilda sig vill de ofta att kurserna ska vara poänggivande.

De flesta utbildningar innehåller någon typ av distansmoment. Ofta är det en fysisk träff vid kursstart och kanske någon till. Men vissa utbildningar, till exempel de kurser som man utvecklat för Skolverkets räkning för att lärare ska kunna kompetensutveckla sig, är helt och hållet webbaserade. Där kan det vara fri start och fri fart. Så fungerar till exempel webbutbildningen i att kartlägga nyanländas kunskaper.

– Många som gör den här utbildningen gör det tillsammans som ett lärarlag, säger Kerstin M. Haraldsson.Sara Bref2018-03-27