Rektor Kristin Spolander: ”Vi måste berätta om vad vi gör”

Ingen som besöker en folkhögskola mitt i terminen kan nog undgå att fascineras och inspireras av allt som händer. Alla människor som möts som inte hade mötts annars och allt lustfyllt lärande. Den mångfald av elever som passerar är i sig skäl nog att fortsätta med verksamheten. På PRO:s folkhögskola har eleverna fler erfarenheter med sig än på de flesta andra skolor.

PRO:s folkhögskola i Gysinge fyller snart 50 år. Betydligt yngre än medelåldern bland deltagarna. Utbudet skiljer sig inte särskilt mycket från många andra folkhögskolor, du kan måla, smida, dansa och diskutera livets stora frågor. Men här finns även kurser om surfplattor, om PRO:s socialpolitiska arbete eller om att vara kassör och revisor i en styrelse. Och allmän kurs såklart.

– Vi är en folkhögskola som har mycket kortkurser. Man kommer en vecka. Det tror jag egentligen passar äldre, säger rektor Kristin Spolander.


Omkring 3000 personer besöker Gysinge varje år för att läsa någon kurs. Inriktningen mot äldre påverkar utbildningarna på flera sätt.

– Är man 67 plus, som de flesta är hos oss, så tänker man sig inte universitetsstudier. Man tänker sig inte en ny karriär på arbetsmarknaden utan man går kurserna för att utveckla sig själv.

Aktuella frågor stöts och blöts

Här står samhällsfrågorna ofta i fokus, liksom historia. Man diskuterar klimatet, Trump, EU och meningen med livet. Och man gör det med ett helt livs erfarenheter i bagaget vilket ger diskussionen en extra dimension. Kristin Spolander pratar om det fantastiska i ett samhälle som ger även äldre möjligheten att lära mer, att utveckla sig själva eller att uppleva känslan av att faktiskt kunna, trots negativa erfarenheter av skolan sedan tidigare. För en del ger det guldkant i tillvaron medan andra gläds över att kunna hjälpa sina barnbarn med läxorna. För vissa blir det en lindring för en kvardröjande känsla av otillräcklighet från tiden när man hade velat hjälpa de egna barnen mer med deras studier.

Precis som hos i princip alla aktörer inom folkbildningen så brottas man med hur man kan locka fler män till kurserna. Timmerkursen lockar visserligen men i de flesta andra kursen är det övervägande kvinnor. Kristin Spolander, som inte ens har hunnit vara rektor här ett år än, ser potentialen att utveckla verksamheten på flera fronter, men inte minst när det gäller att ha ett intressant utbud även för äldre män.

Naturen ska hjälpa till

Här finns ett av Sveriges bästa fiskevatten. Dalälven ryter bokstavligen precis utanför fönstret och går man över bron hamnar man i Färnebofjärdens nationalpark. Här, precis på gränsen mellan Norrland och Svealand, borde det gå att erbjuda mer till fler. Inte minst till män. Det är viktigt, menar Kristin Spolander, både för samhället och för männens välfärd.

– Det är en demokratifråga. Det är också en rättighet och en möjlighet för män, säger hon.

Kristin Spolander, rektor på PRO:s folkhögskola i Gysinge.

 

De vackra byggnaderna, vissa så gamla som 350 år, mot den glittrande fonden med Dalälvens mosaik borde vara ett stort plus i kanten för att locka elever. Men läget är inte enbart en fördel, kollektivtrafiken är i stort sett obefintlig, åtminstone för den som ska söderut. Bussen ner mot Uppsala går från Östervåla, vilket inte är nästgårds. Även det hamnar på en engagerad rektors bord.

– Den här länken på 1,5 mil, den måste jag lösa, säger Kristin Spolander.

För att folkhögskolan i Gysinge ska kunna fortsätta att vara det den är, en mötesplats för folkbildning och mellanmänskliga utbyten, en egen sorts bubbla där människor utvecklas och berikas, så måste vardagen gå ihop. De gamla byggnaderna måste underhållas och makthavarna måste förstå värdet av det som händer här.

– Jag tror att vi som jobbar inom folkbildningen måste bli bättre på att berätta vad vi gör, säger Kristin Spolander.

Mer från Gysinge:

Äntligen har de tid att måla

I den gamla smedjan från 1764 ser tiden ut att ha stått stilla. Vårsolen lyser in på en rad tunga städ täckta av ett fint lager med damm. Under den varma årstiden hålls det kurser i silversmide här men nu är det tomt och kyligt. I en annan del av huset är det däremot behagligt även under vintern. Lokalen har gjorts om till en ateljé där PRO:s folkhögskola i Gysinge har sina konstkurser.

Läs mer...

 

 

2018-04-26