Strömstad akademi vill ändra synen på äldre forskare

Fler måste fortsätta att arbeta efter 65 års ålder heter det i debatten. Men det finns de som gärna vill, men inte får. En forskare slutar inte att vara nyfiken bara för att han eller hon passerar pensionsstrecket och en hel del akademiker känner att de har mer kvar att ge – och vill få möjlighet att göra det. Men på många lärosäten är det stopp. För tio år sedan invigdes Strömstad akademi, som skulle bli en hemvist för forskare som ville fortsätta sitt värv.

– Vi menar att professorer som fyllt 65 inte lever upp till epitetet emeritus eller emerita. Du kanske inte känner till det, men på latin betyder emeritus utsliten. Men vi är inte utslitna. Vi kan ha många år som forskare framför oss. Och man behöver då en akademisk tillhörighet, när man ska publicera sig eller delta i internationella konferenser, sa Lars Broman då, 2008 någon månad innan starten, i en intervju med tidningen Universitetsläraren.

Nu inför tioårsjubileet har föreningen Strömstad akademi 130 ledamöter. Bland hedersprofessorerna märks namn som Bodil Jönsson, Nobelpristagarna May-Britt och Edvard Moser, Christer Fuglesang och det senaste tillskottet Ole Petter Ottersen, sedan 2017 rektor för Karolinska Institutet.

Trycker på mångfalden

Strömstad akademi har representanter från de flesta områden, och Lars Broman, som har varit rektor sedan starten, menar att det är en av styrkorna. På senare tid har det även tillkommit forskare som fortfarande är yrkesaktiva.

Professorsinstallation vid Strömstad akademi


– Det ger dem, precis som alla andra ledamöter, möjligheten att träffa eller korrespondera med forskare inom hela det akademiska fältet. Det är väl det som är det positiva med Strömstad akademi, att vi har både djup och bredd. Där varje person själv står för djupet och sammantaget står vi för bredd, säger han.

Lars Broman själv började som experimentalfysiker och har intresserat sig mycket för förnybar energi. Han har bland annat jobbat på Chalmers och på lärarutbildningen på Högskolan i Dalarna. Experimentalfysiken är svår att fortsätta med utan de resurser som ett större lärosäte har men Lars Broman, som bland annat var med och startade Centrum för solenergiforskning 1984, inriktar sig nu på utbildning inom förnybar energi.

– Jag har intresserat mig i flera decennier för informellt lärande. Som till exempel Science centers och planetarier. Det är ett bra sätt att presentera en sån sak som solenergi, för allmänheten i vid bemärkelse men framör allt för skolor och skolbarn.

Talar om svensk energiutbildning internationellt

För närvarande är han i Indien där han bland annat är keynote speaker på en konferens och ska hålla seminarier om bland annat informellt lärande. På hemmaplan jobbar ledamöterna för att Strömstad akademi ska få möjlighet att få del av de grundanslag för forskning som mer etablerade lärosäten har.

– För oss skulle ett sådant anslag kunna betyda att vi skulle kunna stödja våra ledamöter när de vill åka och prata på konferenser eller resa och träffa kollegor på andra håll i världen. Och att vi själva kanske skulle ha större möjligheter att göra vetenskapliga konferenser.

I år är planen att det ska publiceras två antologier från de mest aktiva forskargrupperna, där den ena jobbar med värderingar och den andra med hälsa och miljö. För ett par år sedan publicerade Strömstad akademi den tvärvetenskapliga antologin ”Barnbarnens århundrade”, om hur vi måste styra utvecklingen för att jorden ska vara en trevlig plats att bo på även vid nästa sekelskifte. Därtill har de en egen tidskrift och en årlig akademisk högtid, som i år infaller 19-20 juni, i Strömstad såklart.

Vurmar för tredje uppgiften

Ledamöternas föredrag och nya professorers installationsföreläsningar är öppna för alla. I år är bland annat Ole Petter Ottersens installationsföreläsning på programmet, något som förmodligen kan bli riktigt intressant med tanke på turbulensen kring Karolinska Institutet tiden innan han tillträdde som rektor.

– Vi har under årens lopp haft åtskilliga hundra Strömstadsbor och turister som har kommit och lyssnat, säger Lars Broman.

Så någon brist på energi hos dessa påtvingade pensionärer verkar det inte vara.

– Vi är en outnyttjad resurs. Vi menar att vi redan är en ganska viktig del av den akademiska världen men vi skulle kunna vara det ännu mer om vi hade lite större resurser, säger Lars Broman.

Men hur är det då med Lars Bromans eget område, den förnybara energin? Och hur kommer detta barnbarnens århundrade att gå egentligen?

– Jag känner mig ganska säker på att vi kommer klara det, inom 20 år. Att vara fossilfria.


Sara Bref

Lars Broman

Lars Broman är professor i fysik vid och rektor för Strömstad akademi sedan dess grundande i september 2008. Han var fysikprofessor vid Högskolan Dalarna tills han blev emeritus 2007. Han grundade Centrum för solenergiforskning SERC 1984, Framtidsmuseet 1986 (tillsammans med Erik Hofrén) och Europeiska solingenjörsskolan ESES 1999. Han är fortfarande forskningsaktiv inom området Public Understanding of Renewable Energy PURE.

Strömstad akademi är öppen för nya ledamöter, vilka kan förordnas med motsvarande titel man redan har.

2018-04-27