Val 2018: Länksamling om utbildningsfrågor

Utbildning är en av valets viktigaste frågor. Här hittar du några aktörer som har undersökt var de olika parterna står. Även om de flesta är inriktade på skolan generellt, inte specifik på vuxnas lärande, kan det vara intressant vilka skillnader som kommer fram mellan partierna.

Tidningen Curie har gjort flera nedslag kring hur partierna tänker om forskningsfrågor. Hur ska svensk forskning bli mer jämställd? Hur ska vi kunna konkurrera internationellt och vilken är den viktigaste forskningspolitiska frågan?

Skolvärlden gjorde redan i höstas en utfrågning av partierna, vad skulle de göra för skolan om de hamnar i regeringsställning? Statsvetaren Jenny Madestam har analyserat och kommenterat partiernas svar.

Biblioteksbladet har frågat partierna om bland annat bibliotekens framtid, källkritik och öppen vetenskap.

SVT Nyheter frågade alla riksdagspartier i Göteborg hur de ska göra för att alla ska få samma förutsättningar i skolan.

Lärarna Anna Sterlinger Ahlring och Philip Hjalmarsson har i sin pod #annaochphilip bjudit in alla partiledare för att prata om skolfrågor och partiledarnas egen skolgång. Listan är ännu inte komplett men det finns några avsnitt att lyssna på i deras programserie “Valspecial och utvecklingssamtal med Anna och Philip”.

Förra året gjorde Fryshuset en skrift med ungas röster inför valet 2018. "Hur ställer sig unga till att rösta, politiska frågor och politiskt engagemang? En sak råder det inga tvivel om – ungdomar känner ett starkt engagemang. 81 procent anser att det är viktigt att rösta."

Ekots politiske kommentator Tomas Ramberg sammanfattar skolfrågorna inför valet i SRs serie "Minivalstugan".

 

2018-05-25