Hur utbildas en politiker?

Skolpolitiken är en av valets viktigaste frågor. Men hur utbildas politikerna själva egentligen? Biträdande professor Henrik Nordvall vid Linköpings universitet tittar på just det.

I sin forskning ska Henrik Nordvall undersöka hur partierna organiserar sina interna utbildningar. I vilken form, vad de fyller dem med och om det finns skillnader från höger till vänster på partiskalan. Sedan tidigare har han och hans kollegor undersökt utbildningsnivån hos politikerna och då hittat skillnader mellan partierna. Frågan är om utbildningsnivån i partiet spelar roll för hur den interna utbildningen organiseras?

De har också sett att 27 procent av riksdagsledamöterna har läst på folkhögskola. Oftast korta kurser. Men nu vill Henrik Nordvall dyka djupare in i frågan om hur folkbildningen används och erbjuds, till både medlemmar och förtroendevalda.

– Vet vi ganska lite om vilken betydelse folkbildning har för partiernas skolning idag, säger han.

Tidigare forskning har visat att studieverksamhet kan användas som ett styrinstrument. Nu ska de, genom både kvalitativa och kvantitativa undersökningar, ta reda på i vilken utsträckning och hur partierna använder sig av utbildning för att skapa identitet, sammanhållning och riktning. Henrik Norvall ska tillsammans med kollegor gå in i detalj på själva studieupplägget, kursmaterialet och målen med de interna utbildningsprogrammen.

– Lite de här klassiska didaktiska frågorna vad, hur, vem, varför. Hur legitimerar man att det ser ut som det gör och vad finns det för syn på studiernas funktion? Hur genomsyrar den tanken själva upplägget?

Partikulturen spelar förmodligen in

– Går det att se olika typer av traditioner när det gäller hur man organiserar studieverksamheten som skiljer partierna åt?

Nu har de börjat med att scanna av hur partierna presenterar de utbildningsinsatser som finns, till exempel genom sina hemsidor, och klart är att redan där skiljer sig strategierna åt. Socialdemokraterna har exempelvis en omfattande studieverksamhet som de tydligt redovisar på sin externa hemsida, inklusive öppen tillgång till en del av utbildningsmaterialet.

Alla riksdagspartier utom SD är medlemsorganisationer i ett studieförbund. ABF (S och V) och Studieförbundet Vuxenskolan (C, MP, L och nyligen även KD) verkar enligt det som framkommit hittills ha mest verksamhet av det här slaget.

Internationellt krävs i princip en högre utbildning för att göra karriär inom politiken. Även i Sverige finns en överrepresentation av akademiker bland förtroendevalda men den är inte alls lika uttalad.

– Att det finns andra vägar in i politiken kan man se som ett demokrativärde. Det måste finnas möjlighet att lära sig saker som man behöver kunna. Det är viktigt ur ett demokratiperspektiv att det finns bildningsarenor av olika slag som är tillgängliga, säger Henrik Nordvall.


Sara Bref


Henrik Nordvall

Mimer - Nationellt program för folkbildningsforskning

Henrik Nordvall är föreståndare för Mimer, som inrättades 1990 vid Linköpings universitet. De har nyligen arrangerat ett seminarium där behovet av fortsatt forskning om folkhögskolor diskuterades. Bland annat vill de att även folkhögskolelärare ska få del av möjligheten att läsa en forskarutbildning på arbetstid.

I höst är de medarrangör till konferensen "Adult education and struggles for democracy in precarious times" tillsammans med ESREA och Linköpings universitet. Mimer har också en alldeles ny doktorand och en post doc kopplade till sig.

2018-05-31