Ny rapport om lärandets sociala dimensioner

Det sociala lärandet är minst lika viktigt som det ämnesrelaterade lärandet. Det visar en ny rapport där unga vuxna med Asperger beskriver sina erfarenheter av anpassad utbildning.

I september 2015 släpptes den tredje rapporten i Encells rapportserie om livslångt lärande. Denna rapport är skriven av Joel Hedegaard och Martin Hugo, som båda är forskare i pedagogik vid Högskolan i Jönköping. Rapporten har titeln "Lärandets sociala dimensioner – Unga vuxna med Asperger beskriver sina erfarenheter av anpassad utbildning".

Rapporten bygger på ett följeforskningsprojekt, där Hedegaard och Hugo studerat en IT-utbildning, som riktar sig till personer mellan 19-30 år med Aspergers syndrom. Främst intresserade de sig för studenternas upplevelser av utbildningen, hur undervisningen har fungerat och hur stödfunktioner har arrangerats. De genomförde också en fokusgruppintervju med personalen för att få inblick i deras erfarenheter av utbildningen. Syftet med utbildningen är att dessa ungdomar ska komma ut i arbete och därför riktades även uppmärksamhet mot att undersöka hur förutsättningarna för detta såg ut.

Resultatet visar bland annat att det sociala lärandet är minst lika viktigt som det ämnesrelaterade lärandet. Forskarna menar att det givetvis är en förutsättning att studenterna tillägnar sig den formella utbildningen för kunna komma ut i arbete, men också att de sociala relationerna spelar en viktig roll, inte minst för att skapa förutsättningar för självförtroendet och självkänslan att växa.

Rapporten har bland annat presenterats på en konferens vid Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Här hittar du rapporten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2018-06-27