#ViMåstePrata rullar vidare genom landet

– Jag hade aldrig kunnat tänka mig för en sex sju år sedan att jag skulle stå på en scen i Borås och prata om hoten mot demokratin, i Sverige. Så osannolikt var det, säger Kristina Persson vid demokratidagen i Borås.

Folkbildningens satsning på regionala demokratidagar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. lockade omkring 100 personer till Borås förra veckan. 2 maj är det dags för Norrköping, sen fortsätter kraftsamlingen i Borlänge, Stockholm, Malmö, Örebro och Örnsköldsvik. 

Kristina Persson

Kristina Persson

Kristina Persson Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. grundade tankesmedjan Global Utmaning 2005. Hon har tidigare varit minister med ansvar för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete i Stefan Löfvens regering, vice riksbankschef, ordförande i Föreningen Norden och landshövding i Jämtlands län, samt ledamot av Europaparlamentet.

Hon pratade om hotet mot demokratin, vilka frågor som sammanför högerextrema, nationalistiska partier runt om i världen och hur det har blivit så att deras röster återigen har fått lov att börja höras i det offentliga samtalet.

– Jag hade aldrig kunnat tänka mig för en sex sju år sedan att jag skulle stå på en scen i Borås och prata om hoten mot demokratin, i Sverige. Så osannolikt var det, säger hon. 

Hon poängterade vikten av att gå och rösta i EU-valet, för att inte riskera att demokratin urholkas.

Politiker är vana att försvara institutionerna och rätten att rösta, men inte så vana att försvara värderingarna bakom. Kristina Persson efterlyste modet att ta tag i de stora frågorna - klimat, integration, demokrati, psykisk ohälsa, kriminalitet - och se helheten i stället för att ägna sig åt detaljer. 

– Vi behöver samarbeta över gränserna om vi ska kunna rädda klimatet och ändra den ekonomiska politiken. Det är inte brist på pengar i världen, det är brist på god "governance".

Även om det kan verka dystert hade hon ändå hopp om framtiden. 75 procent av EU:s befolkning är ändå demokrater. De måste ut och agitera och engagera till röstning och förändring. Hon vände sig till de församlade folkbildarna med ett tydligt budskap:

– Ni är extremt viktiga. Det ni gör, det ni är, är det som avgör hur det går framöver. 

Kristina Persson efterlyser sociala innovationer, ett förändrat system i samhället och en proaktiv politik. 

– Det är jobbigt att det går trögt. Jag vill se resultat, och jag börjar bli orolig att jag inte hinner göra det, säger hon. 

 

Lars Trägårdh

Lars Trägårdh

Lars Trägårdh Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., professor i historia och civilsamhälleskunskap

Vi lever i en tuff tid, det är mycket frågor på bordet just nu, säger Lars Trägårdh. 

Han talade om det faktum att Sverige är långt ifrån det mellanmjölksland som vi ibland pratar om, utan ett ganska extremt land när det gäller exempelvis vår positiva syn på staten, vår höga sociala tillit, vår individualism och vår sekularisering. Men även om Sverige sticker ut så rör sig nästan alla länder åt vårt håll, i vårt kölvatten. 

– Det är en annorlundahet som är väldigt attraktiv för många människor. Det är nog allmänmänskligt att i möjligaste mån föredra mer frihet än mindre frihet.

Han forskning om social tillit visar på klyftorna i vårt samhälle, där omkring 80 procent av innevånarna på Södermalm, Stockholm, litar på de flesta andra människor medan motsvarande siffra i Fosie, Malmö, ligger under 30 procent. Den sociala tilliten är en enorm tillgång för vårt samhälle, låg social tillit ger högre kostnader på flera plan. Klyftor, segregering och filterbubblor riskerar alla att förvärra ojämlikheter. 

– Hur skapar vi ett gemensamt "vi" som gör att mångfalden blir någonting positivt snarare än någonting som splittrar oss? frågar Lars Trägårdh. 

 

Jonas Joelson

Jonas Joelson

Under våren lanseras plattformen sverigepratar.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., en del av ett europeiskt projekt för att stärka det demokratiska samtalet. Tanken är att matcha ihop personer som står långt ifrån varandra politiskt, som här på ett säkert sätt kan diskutera kring förbestämda frågor. Folkbildarna som hade kommit till Borås fick själva testa, frågor som kunde dyka upp var till exempel om det var viktigt att rösta i EU-valet, hur man ställer sig till vargen eller något annat ämne som väcker starka känslor. 


På demokratidagen fanns också en rad goda exempel på plats, där folkbildningen genom kultur arbetar för demokrati, mångfald och jämlikhet. 

Peter Bengtsson och Margareta Ek, Dramalogen

Peter Bengtsson och Margareta Ek, Dramalogen i Halmstad

Rodrigo Bernal

Rodrigo Bernal, ABF Hip hop

ABF Blackline

ABF Blackline

2019-04-30