How do UX professionals apply UX methods and practice lifelong learning?

Uppsatsvinnaren visar att det viktigaste för UX (user experience) designers lärande är kollegor, inte bara som en källa till ny kunskap utan också som möjliggörare för livslångt lärande. 

Ung man i kostym och slips med korslagda armar.

Johannes L. Geiser

Johannes L. Geiser tog under året ut sin masterexamen i Human-Computer Interaction vid Uppsala universitet Hans uppsats med titeln How do UX professionals apply UX methods and practice lifelong learning? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. var ett av de två insckickade bidragen som vann årets uppsatstävling om livslångt lärande. Vinnarna får 10 000 kronor var. 

Johannes L. Geiser, som kommer från Tyskland, berättar om hur idén till uppsatsen föddes.  

– I have a detail for design, a passion for tech, and a fascination for psychology which brought me to UX (user experience) Design. Since I worked in the field before I knew that people who design the interaction between humans and machines have a lot of struggle to keep up with technology innovations and human changes and demands. I knew UX experts struggle heavily with that. Which made me curious how UX designers keep up with that, so how they keep on learning but also how did they set themselves up to stay curious about tech, humans, and every other aspect involved, säger han. 

Under sitt arbete såg han hur lärandet skiljer sig mellan olika personer, och hur viljan att lära och anpassa sig till nya saker varierar stort. Han tyckte sig även urskilja stora skillnader i kultur mellan länder och mellan företag. I sitt nuvarande arbete fortsätter han med UX.

– I got offered a job in Frankfurt Germany. My family is close and many of my friends are living here. I work as a consultant now for Deloitte in the Offering of Analytics & Cognitive. My focus is on Visual Analytics & User Experience. I wanted to see how AI, Machine Learning software is implemented. For the future, I want to go into how I can design the interface between humans and AI.

 

Så här lyder motiveringen:
Geiser undersöker hur UX (user experience) designers engagerar sig i ett livslångt lärande. Bakgrunden är den snabba utvecklingen i branschen och hur det sätter press på personer som arbetar med användardesign att hänga med i utvecklingen. Geisers studie visar att det viktigaste för UX designers lärande är kollegor, inte bara som en källa till ny kunskap utan också som möjliggörare för livslångt lärande. En intressant aspekt är att de intervjuade personerna ser lärande om användardesign som både professionellt och personligt berikande. I studien nämns att arbetsgivaren sällan skapar utrymme för lärande, eftersom det är resurskrävande, utan det förväntas ske på fritiden. Uppsatsen indikerar också att det växer fram en diskussion inom ingenjörsområdet om vad livslångt lärande betyder i den kontexten.

Abstract
Due to fast-paced technological disruptions and diversifying users, user experience (UX) professionals are experiencing a flood of new UX methods and a need for continuous learning. Literature has shown that with a lack of understanding, UX practice research has designed too abstract UX methods making them hard to understand and to apply. With a thematic analysis of an interview with 13 UX professionals, this study presents results on how UX professionals choose UX methods and insights into their lifelong learning. The results from the thematic analysis agree that UX methods are hard to integrate into Agile, too complicated, take too much time to learn, and colleagues have shown to be an essential component for learning. These findings indicate that UX methods might work better if they are designed less complicated and deliver results quicker following the design of Scrum. Also, companies could use novel ideas to ease the access to users and to learn, e.g., lunch lectures.


Läs också:

Uppsatstävling om livslångt lärande

Tidigare vinnare

2020-09-25