JU campus.

Positivt efter Rektorsakademins första träff: ”Tillfälle att kompetensutveckla mig själv och nätverka”

– Jag tar vara på varje tillfälle till att få lite ny input och kompetensutveckla mig själv. Jag tycker att det är viktigt att vara lite omvärldsorienterad, se vad som händer, vad ligger i tiden nu, vad pratar folk om, vilka böcker har släppts. Att man är lite på tårna. Det är viktigt att vara med och nätverka, säger Kajsa Andersson, rektor i Nässjö, efter första träffen med Rektorsakademin i Jönköpings län.

Under året är 40 rektorer från kommunala skolor i Jönköpings län en del av den nya satsningen Rektorsakademin, ett initiativ som kommer från de 13 skolcheferna i länet. Rektorsakademin koordineras av regionens arena för forskning och utveckling, FoUrum utbildning, med Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University som värd.

– Det är ett spännande projekt, det är en tydlig samverkansaktivitet där vi har ett gemensamt ansvar, säger Jesper Boesen, samverkanschef på Högskolan för lärande och kommunikation Öppnas i nytt fönster..

Upplägget för Rektorsakademin är två heldagsträffar på hösten och tre på våren. Varje träff inleds med en extern föreläsare under förmiddagen, följt av diskussion i grupp under eftermiddagen där varje grupp leds av en samtalsledare från högskolan.

– Det är personer som har forskningserfarenhet och erfarenhet från skolan. De är goda samtalsledare men också personer som har bedrivit forskning och som kan skolans område, säger Jesper Boesen.

Matnyttigt till organisationen

Först träffen hölls i september, då Lars Svedberg, psykolog och docent i pedagogik vid Karlstads universitet, berörde ämnen som rektors komplexa uppdrag, samspelet mellan de vuxna i skolan, kollegialt lärande och att ta vara på de kompetenser som finns i den egna organisationen.

– Vi kunde inte ha fått en bättre start tycker jag. Jag har hela tiden haft en väldigt bra känsla av att det här är ett bra projekt och ett bra initiativ, men det blev nästan ännu bättre den dagen, säger Jesper Boesen.

– Det var en väldigt bra föreläsning av Svedberg, där tog man med sig mycket, säger Catharina Friborg, rektor i Gnosjö kommun.

Hon får medhåll av Anna Sandberg, rektor i Eksjö kommun, som menar att det var värdefullt att få diskutera, få andra rektorers synvinkel på de ämnen som togs upp och delge varandra goda exempel. Att ta vara på undervisningsskickliga lärare är en nyckel till framgångsrikt ledarskap i skolan.

Nästa träff hålls 12 november och då har man bjudit in Niclas Rönnström, utbildningschef för Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet och projektledare för ett nationellt utvecklingsprojekt inom regeringssatsningen Samverkan för bästa skola.

Stort intresse

Föreläsningarna på förmiddagen är öppna även för rektorer som inte är en del av Rektorsakademin, och vid första tillfället var det omkring 100 åhörare. Satsningen finansieras genom att de skolchefer som vill skicka rektorer till akademin betalar en medlemsavgift. Under hösten får de även medel från Skolverket för satsningen.

I september hölls hela dagen digitalt men vid nästa tillfälle är tanken att hålla träffen fysiskt, något som flera av deltagarna ser fram extra mycket emot. De tar upp möjligheten att som rektor få kompetensutveckling även efter avslutat rektorsprogram.

– Jag var nyfiken på att nätverka och att också få nytt aktuellt stoff. Nu får vi en bra föreläsare, vi får ta del av det och diskutera tillsammans med andra. Jag tycker att det är ett bra initiativ och en bra möjlighet, säger Anna Sandberg.

– Det är det som är så roligt med rektorsjobbet, att man aldrig blir färdig. Jag kan alltid göra lite till, jag kan alltid göra lite bättre. Förfina och förbättra är väl lite det som är min drivkraft. Jag ser Rektorsakademin som ett tillfälle att både kompetensutveckla mig själv och att nätverka, säger Kajsa Andersson.


Sara Bref

 

2021-10-27