Hälsning från en normbryterska och debattör

Folkbildningens starka kvinnor har för det mesta inte fått det erkännande och den plats i historien som de borde ha haft. Nanny Palmkvist är en av dem.

Nanny Palmkvist Foto: Nelly Gunnarsson. Tidigare upphovsrätt är utgången och bilden är fritt tillgänglig.

Nanny Palmkvist. Foto: Nelly Gunnarsson.

Nanny Palmkvist föddes 1862 och var en hängiven feminist, folkskollärare och folkbildare som brann för ett mer rättvist samhälle. Hon åkte land och rike runt och föreläste och 1894 skrev hon ett öppet brev till Sveriges kvinnor, där hon bland annat argumenterade för lika lön för lika arbete.

Nanny trotsade flera normer. Hon gifte sig aldrig. Hon gillade att cykla och tog bland annat sin cykel från Helsingborg till det första landsomfattande mötet för folkskollärarinnor i Jönköping, resan tog tre dagar och ansågs högst opassande.

I en rad texter debatterade Nanny Palmkvist exempelvis kvinnlig rösträtt och social rättvisa. I en nyutgiven bok samlas nu hennes skrifter, som fortfarande ett sekel efter att hon skrev dem är relevanta, bland annat finns det öppna brevet till kvinnorna med i boken.

– Nanny Palmkvist var en pedagogisk pionjär, både i sin lärargärning och med läsesalongen Tysta Marie. Hon var en riktig visionär och låg i många frågor långt före sin tid. Ändå hade jag aldrig hört talas om henne innan jag läste en ny biografi om henne förra året – och då är jag ändå folkbildningshistoriker. Hon är en av alla de historiska föregångskvinnor som aldrig fick något riktigt erkännande. Eftersom hon har skrivit ett antal läsvärda böcker var det inget svårt publiceringsbeslut att ge ut dem i en samlingsvolym. Och så har hennes biograf Camilla Bergvall skrivit ett lysande förord, säger Niklas Hill, redaktör för boken och VD på förlaget Trinambai.

Den 17 mars bjuder Trinambai, ABF Helsingborg, Kvinnohistoria Helsingborg samt Camilla Bergvall in till en kväll om Nanny Palmkvist Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Kvällen hålls i Folkets Hus i Helsingborg, en plats där Nanny själv hållit föreläsning vid flera tillfällen.

Bokomslag Trinambai

Nanny Palmkvists samlade verk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Redaktör: Niklas Hill

Förlag: Trinambai, Stockholm

Denna samlingsvolym återpublicerar Palmkvists skrifter för första gången på mer än 80 år. Hon skriver om bland annat kvinnors rösträtt, fred, pedagogik och social rättvisa. Många av hennes visioner är ännu inte förverkligade och mycket av det hon skriver känns förvånansvärt aktuellt än idag. Här finns inspiration att hämta för alla som står på rättvisans barrikader.

Innehåll:

  • Förord av Camilla Bergvall (2022)
  • Testamentet. Originalberättelse, grundad på verkligheten (1889)
  • Ensam till Städjan (1892)
  • Från velocipeden (1892)
  • Sport fordrar sportdräkt (1895)
  • Öppet bref till Sveriges kvinnor om behofvet af en allmän svensk kvinnoförening (1894)
  • Framtidens folkskola (1910)
  • Mot ökade rustningar - upp för fred och avväpning. Ett ord till Sveriges demokratiska män och kvinnor (1914)
  • Du skall icke begära din nästas hus! (1935)


Att arbeta för en idé är att leva: en biografi över Nanny Palmkvist Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Författare: Camilla Bergvall

Förlag: Lava förlag

Nanny Palmkvist (1862–1940) stod på barrikaderna i sekelskiftets Sverige, med en vision om ett helt nytt samhälle. Hon ville reformera skolan så att den tog tillvara varje barns unika förmåga och cyklade hundratals mil trots att det ansågs skamligt för kvinnor att idrotta. Hon ville att kvinnor skulle få vara hela människor, bortom begränsande könsroller och förespråkade djurs lika rätt att röra sig fritt på jorden.

Hennes kompromisslöshet i kampen för rättvisa väckte stort motstånd bland dåtidens makthavare, vilket osynliggjort hennes visionära idéer om medmänsklighet. Fram tills nu.Se också:

Rapport: Folkhögskolan som inkluderande miljö för deltagare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Ideology and lifelong learning:

2022-02-23