Livslångt lärande och digital teknik

Vi vill presentera vår nyaste affilierade forskare David Hallberg, doktor i data- och systemvetenskap.

David Hallberg

David Hallberg är doktor i data- och systemvetenskap och affilierad forskare vid Encell och Högskolan för lärande och kommunikation. Davids intressen rör lärande, välbefinnande, och digitala verktyg i sammanhang som är aktuella utifrån FN:s globala utbildningsmål enligt Agenda 2030. Aktionsforskning är en vanlig ansats i Davids forskning och det innebär att målgruppen är central för formuleringen av syfte och mål med studien. Tidigare projekten har rört teknikutvecklingens påverkan på individer och på grupperingar i lokala samhällen (community’s) – nationellt och internationellt. Stort fokus har legat på individer och grupper som anses utsatta utifrån situation och kontext.

David Hallberg skrev sin avhandling inom data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet, med inriktning på livslångt lärande och digitalisering. Titeln på avhandlingen är Lifelong learning: The social impact of digital villages as community resource centres on disadvantaged women Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Utöver forskningsarbetet är David även utbildad yrkeslärare och sjuksköterska, och har arbetat med forskning, undervisning, och handledning i flera länder. Som exempel kan nämnas att han har varit gästdocent på Universidade Brasil, Brasilien och på University of Douala, Kamerun, samt handledare och IKT-pedagog på Kilimanjaro Christian Medical University College, Tanzania. David medverkar även som inbjuden forskare i dialogmöten organiserade av organisationer inom civilsamhället. Slutligen har David förtroendeuppdrag i FN och Röda Korset på lokal och regional nivå, med fokus på livslångt lärande, välbefinnande, och digitalisering – inom ramen för Agenda 2030.

2023-04-24